MINDA YANG KREATIF AKAN MENGHASILKAN SATU NATIJAH YANG SANGAT MEMBANGGAKAN DALAM ARENA PENULISAN.

Wednesday, September 12, 2007

KEKOSONGAN JAWATANA. Ahli Syurga Dari Awal.
B. Ahli Neraka Dari Awal.
C. Ahli Neraka Sementara Kemudian Akan
Dilantik Jadi Ahli Syurga.

EMPAT GANJARAN LUMAYAN (khas untuk
jawatan A):
1. Nikmat kubur.
2. Perlindungan di Padang Mahsyar.
3. Keselamatan Meniti Titian Sirat.
4. Syurga yang kekal abadi.

TARIKH TEMUDUGA:
Bila-bila masa secara adhoc bermula
dari saat membaca iklan ini.

LOKASI TEMUDUGA:
Di dalam kubur (alam barzakh).

KELAYAKAN:
Anda tidak perlu bawa siji-sijil.
Anda tidak perlu bawa pingat.
Anda tidak perlu bawa wang atau harta
(yg banyak).
Anda tidak perlu berparas rupa yg
cantik, hensem atau berbadan tegap
atau seksi.
Sila bawa dokumen asal Iman dan Amal.

PANEL/PENEMUDUGA:
Mungkar dan Nakir.

ENAM SOALAN BOCOR:
1. Siapa Tuhan anda?
2. Apa Agama anda?
3. Siapa Nabi anda?
4. Apa Kitab anda?
5. Di mana Kiblat anda?
6. Siapa Saudara anda?

CARA MEMOHON:
Anda cuma perlu menunggu penjemput
yang berkaliber untuk menjemput
anda.Ia akan menjemput anda pada bila-
bila masa saja (mungkin sekejap lagi).
Ia akan berlembut kepada orang-orang
tertentu dan akan bengis kepada orang-
orang tertentu. Ia diberi nama Izrail.

TIPS UNTUK BERJAYA DALAM TEMUDUGA
TERTUTUP INI:
Hadis hasan yang diriwayatkan oleh
Ahmad Hanbal, yang bermaksud begini:

Sabda Rasullah SAW: "Sesungguhnya
apabila jenazah seseorang itu
diletakkan di dalam kuburnya,
sesungguhnya jenazah itu mendengar
suara terompah kasut) orang- orang
yang menghantarnya ke kubur pada saat
mereka meninggalkan tempat itu. Jika
mayat itu seorang muslim, maka solat
yang dilakukannya ketika beliau masih
hidup di dunia akan diletakkan di
kepalanya, puasanya diletakkan di
sebelah kanannya, zakatnya diletakkan
di sebelah kirinya dan amalan
kebajikan daripada
sedekah, silaturrahim, perkara
kebajikan dan ihsan diletakkan di
hujung dua kakinya.

Ia akan didatangi malaikat dari aras
kepala, maka solat itu berkata kepada
malaikat: dari arasku tidak ada jalan
masuk. Kemudian malaikat berpindah ke
sebelah kanan, maka puasa berkata
kepadanya:
dari arasku tidak ada jalan masuk.
Kemudian malaikat berpindah ke sebelah
kiri, maka zakat berkata kepadanya:
dari arasku tidak ada jalan masuk.
Kemudian di datangi dari arah kedua
hujung kakinya dan
berkatalah amal-kebajikan: di
bahagianku tidak ada jalan masuk. Maka
malaikat berkata kepadanya: Duduklah
kamu. Kepadanya (mayat) memperlihatkan
matahari yang sudah mula terbenam,
lalu malaikat
bertanya kepada mayat itu:

Apakah pandangan kamu tentang seorang
laki-laki (Muhammad) yang kamu dahulu
sentiasa bercakap tentangnya; dan
bagaimana penyaksian kamu kepadanya?
Maka berkata mayat itu: Tinggalkan aku
sebentar, aku hendak sembahyang. Maka
berkata malaikat: Sesungguhnya engkau
akan mengerjakan solat (boleh saja
solat) tetapi jawab dahulu apa yang
kami tanya ini. Apakah pandangan kamu
tentang seorang laki-laki Muhammad)
yang kamu dahulu sentiasa bercakap
tentangnya; dan bagaimana penyaksian
kamu kepadanya? Maka berkata mayat
itu: Laki- laki itu ialah Nabi
Muhammad saw dan aku naik saksi bahawa
nabi Muhammad saw itu ialah pesuruh
Allah yang membawa kebenaran daripada
Allah Subhanahu Wata'ala. Maka
malaikat berkata kepada mayat itu:
Demikianlah kamu dihidupkan dan begitu
juga kamu dimatikan dan dengan
demikian juga kamu dibangkitkan semula
di akhirat insya'Allah. Kemudian
dibuka baginya satu pintu syurga, maka
dikata padanya itulah tempat kamu dan
itulah janji Allah bagi kamu dan kamu
akan berada di dalamnya. Maka
bertambahlah gembira mayat itu.
Kemudian dilapangkan kuburnya seluas
70 hasta dan disinari cahaya baginya"

Nampaknya pertahanan kita perlu kuat
dari semua aras (kepala, kanan, kiri
dan hujung kaki).!

Wallahu-a'lam. Semoga berjaya dlm
temuduga ini....

Saturday, September 08, 2007

Apa pandangan anda ttg wanita menjadi hakim syarie

Rasional lantik hakim syarie wanita

Perbincangan mengenai pelantikan wanita Islam sebagai
hakim di Mahkamah Syariah sekali lagi hangat
diperbahaskan.

Dalam resolusi Seminar Wanita Muslim Meniti Perubahan
(Muslim Women in the Midst of Change) anjuran Forum
Profesional Malaysia (MPF) baru-baru ini, ada saranan
agar keputusan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan yang
mengharuskan wanita Islam menjadi hakim di Mahkamah
Syariah hendaklah dilaksanakan dengan segera.

Pandangan ini diutarakan oleh Dekan Kuliyyah Ahmad
Ibrahim, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)
Prof. Dr. Zaleha Kamaruddin, dan turut disokong oleh
Peguam Negara Tan Sri Abdul Gani Patail, dan Pengarah
Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya Prof. Datuk
Dr. Mahmood Zuhdi Ab. Majid.

Majlis Fatwa Kebangsaan memutuskan harus wanita Islam
menjadi hakim di Mahkamah Syariah dengan syarat
memiliki kebolehan, kewibawaan, kelayakan dan
pengalaman luas dan tidak pula mengadili kes-kes hudud
dan qisas (keputusan Majlis Fatwa Kebangsaan 6 April
2006).

Sebenarnya, Malaysia agak ketinggalan dalam hal ini
walaupun kita jauh ke hadapan dalam sistem kewangan
dan perbankan Islam. Malaysia yang dianggap oleh dunia
Islam sebagai negara contoh tidak menunjukkan
‘teladan’ yang baik dalam pelantikan wanita Islam
sebagai hakim di Mahkamah Syariah. Negara-negara Islam
jiran seperti Indonesia dan Brunei telah pun
melaksanakan ketetapan ini. Ia juga telah dilaksanakan
di negara-negara Islam lain seperti Mesir, Maghribi,
Sudan dan Pakistan.

Majlis Fatwa Kebangsaan tidak mempunyai ‘kuasa’ untuk
memaksa negeri-negeri menerima fatwa yang
dikeluarkannya kerana seperti yang diperuntukkan dalam
Perlembagaan Persekutuan, urusan hal ehwal mengenai
undang-undang Islam adalah terletak secara eksklusif
di tangan kerajaan-kerajaan negeri. Setiap negeri
mempunyai Jawatankuasa Fatwa masing-masing dan fatwa
yang dikeluarkan setelah diwartakan hanya berkuat
kuasa di negeri berkenaan sahaja. Ini termasuk dalam
persoalan pelantikan wanita Islam sebagai hakim di
Mahkamah Syariah.

Sesungguhnya, ulama berbeza pendapat mengenai perkara
ini. Dua pandangan yang bertentangan menyebabkan
sesetengah negeri sukar membuat keputusan. Apatah
lagi, pandangan yang mengharamkannya pula datang
daripada mazhab Syafie yang menjadi mazhab dominan di
negara ini.

Sebenarnya, pandangan yang mensyaratkan lelaki sebagai
hakim di mahkamah disokong oleh fuqaha dari mazhab
Syafie, Hanbali dan Maliki. Mereka berhujah kepada
beberapa dalil al-Quran, antaranya:

* “Kaum lelaki adalah pemimpin bagi kaum wanita oleh
kerana Allah telah melebihkan sebahagian mereka
(lelaki) ke atas sebahagian yang lain (wanita).”
(al-Nisa:34)

* “Dan kaum lelaki itu mempunyai satu tingkat
kelebihan berbanding kaum wanita” (al-Baqarah: 228).

Mereka juga merujuk kepada satu hadis yang bermaksud:
“Tidak sesekali akan berjaya sesuatu kaum yang
melantik pemimpin mereka daripada kalangan wanita.”
(Diriwayatkan oleh Bukhari, Tirmizi, Nasa’i dan Ahmad
dari Abu Bakrah).

Para ulama yang menyokong pandangan ini berhujah
bahawa lelaki mempunyai kelebihan dari segi akal
berbanding dengan wanita. Justeru, bagi mereka,
pelantikan wanita sebagai hakim akan membawa kepada
kerosakan.

Melantik

Tetapi mazhab Hanafi mengharuskan pelantikan wanita
sebagai hakim kecuali dalam kes-kes hudud dan qisas.
Mereka menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh
majoriti. Dalil al-Quran yang menyatakan “kaum lelaki
adalah pemimpin bagi kaum wanita” sebenarnya
dikhususkan dalam urusan hal ehwal rumah tangga, dan
tidak lebih dari itu.

Justeru, kepimpinan lain adalah diharuskan. Golongan
Hanafi juga menolak hadis “Tidak sesekali akan berjaya
mana-mana kaum melantik wanita mengendalikan urusan
mereka”. Terdapat tiga alasan utama yang menyebabkan
mereka menolak hadis ini:

* Ia hanya melibatkan larangan melantik wanita sebagai
Imam Al-Uzma dan tidak kepada jawatan-jawatan lain.

* Hadis tersbut adalah hadis Ahad yang bersifat zanni;
dan

* Ia merujuk khusus kepada jawapan oleh Nabi Muhammad
s.a.w terhadap pelantikan Raja Parsi yang melantik
anak perempuannya sebagai pengganti.

Dalam suasana yang berbeza dengan zaman dahulu,
seharusnya pandangan mazhab Hanafi diterima pakai. Ini
disokong oleh Imam-imam lain seperti Ibn Jarir
Al-Tabari dan Hassan Al-Basri. Hujah mereka ialah
kalau wanita boleh dilantik menjadi mufti, maka
melantik mereka ke jawatan hakim juga adalah patut.

Ini berdasarkan amalan yang pernah dibuat oleh Nabi
Muhammad s.a.w sendiri di mana Baginda pernah melantik
seorang wanita bernama Samra’ binti Nuhaik al-Asadiah
sebagai Muhtasibah (jawatan dalam Hisbah) di Mekah.
Jawatan ini merupakan salah satu cabang dari hakim.

Ini ditambahkan pula dengan pelantikan Al-Syifa’ Abi
Sulaiman sebagai Muhtasibah di pasar Madinah semasa
zaman Khalifah Umar Al-Khattab. Tambahan pula,
mengikut pendapat Ibn Jarir, tugas hakim ialah untuk
melaksanakan keadilan dan keadilan boleh dilaksana
oleh lelaki atau wanita.

Justeru, beliau menolak hadis yang diriwayatkan oleh
Abu Bakrah bahawa sesuatu kaum itu tidak akan berjaya
kalau pemimpinnya dilantik daripada kalangan wanita.
Ini kerana, larangan dalam hadis itu hanyalah untuk
jawatan khalifah.

Pandangan-pandangan yang mengharuskan wanita dilantik
sebagai hakim turut dikongsi oleh Ibn Hazm
Al-Zahiriyyah, Ibn Al-Qayyim dan beberapa ulama
kontemporari seperti Syeikh Dr. Yusof Al-Qardhawi,
Syeikh Rashid Al-Ganushi, Allahyarham Dr. Zaki Badawi
dan lain-lain.

Menurut Prof. Madya Dr. Siti Zalikhah Md. Nor, Jabatan
Syariah, UKM, terdapat banyak rasional dalam
mengharuskan pelantikan wanita sebagai hakim,
antaranya:

* Memandangkan kes-kes yang terlibat di Mahkamah
Syariah hanya dalam kategori mal dan kesalahan ta’zir;

* Hakim sekarang tidak memerlukan ijtihad yang berat
seperti dahulu;

* Majoriti pelanggan Mahkamah Syariah terdiri daripada
wanita;

* Kehadiran wanita di mahkamah tidak mengaibkan
golongan lelaki; dan

* Terdapat wanita yang dilantik sebagai peguam.

Dalam muzakarah pakar yang dianjurkan oleh Jabatan
Mufti Selangor tahun lalu (16 November 2006), para
hadirin telah melihat hujah-hujah yang dikemukakan
oleh para pembentang. Ada yang menyokong supaya wanita
dilantik sebagai hakim di Mahkamah Syariah dan ada
yang menentang. Datuk Md. Salleh Md.@ Ahmad, (UIAM)
tidak bersetuju dengan pelantikan wanita sebagai hakim
melihat kepada hujah-hujah yang dikemukakan di atas.
Datuk Syeikh Ghazali Abdul Rahman (JKSM) pula
nampaknya berhati-hati dalam membuat keputusan,
manakala Dr. Siti Zalikhah menyokong penuh pandangan
yang mengharuskan pelantikan wanita sebagai hakim di
Mahkamah Syariah.

Pandangan majoriti yang menyatakan terdapat ijmak
ulama bahawa wanita tidak boleh dilantik sebagai hakim
sebenarnya tidak tepat. Ini kerana pada pengamatan
penulis, pandangan yang menyatakan haram adalah
pendapat jumhur. Pandangan minoriti termasuk daripada
mazhab Hanafi, Ibn Jarir Al-Tabari, Ibn Hazm dan Ibn
Qayyim serta ulama kontemporari seperti Syeikh Dr.
Yusof Al-Qardhawi dan Rashid Al-Ghanushi tidak boleh
ditolak begitu sahaja.

Pelantikan wanita sebagai hakim di Mahkamah Syariah
tidak bertentangan dengan hukum syarak. Ini
lebih-lebih lagi melihat kedudukan bidang kuasa dan
peruntukan terhad yang diberikan kepada Mahkamah
Syariah yang tidak boleh menjatuhkan hukuman hudud dan
qisas.

Mengambil pendekatan golongan minoriti bukanlah suatu
yang asing dan pelik dalam Fiqh. Tambahan pula,
walaupun pandangan mazhab Syafi’i merupakan pandangan
dominan di Malaysia, terdapat beberapa amalan yang
diambil daripada mazhab Hanafi seperti pembayaran
zakat fitrah dengan menggunakan wang menggantikan
beras setelah mengambil kira faktor maslahah dan
peredaran zaman.

– DR. MOHAMED AZAM MOHAMED ADIL,

Pusat Pemikiran dan Kefahaman Islam (CITU),

Universiti Teknologi Mara, (UiTM).

Monday, September 03, 2007

Cara pelaksanaan haji Tamattu’


Jemaah boleh pilih jenis ibadat sesuai berasas kepada keadaan, kesanggupan

TIGA jenis haji dibolehkan kita memilihnya sesuai dengan keadaan dan kesanggupan kita yang berbeza-beza iaitu haji Tamattu', haji Ifrad dan haji Qiran.

Haji Tamattu’ bermaksud mengerjakan umrah pada bulan haji dan menunaikan semua amal ibadat yang berkaitan dengan umrah. Apabila tiba waktu haji pada tahun hijrah yang sama, ia akan berihram haji pula dan menunaikan amal ibadat berkaitan dengan haji.

Sebahagian besar jemaah haji Malaysia memilih cara ini kerana tidak lama berada dalam ihram, khususnya bagi mereka yang uzur atau berlepas dengan penerbangan awal.

Cara pelaksanaan haji Tamattu' terbahagi dua bahagian iaitu cara pelaksanaan ibadat umrah dan cara pelaksanaan ibadat haji.

Cara pelaksanaan ibadat umrah:
• Sebelum berniat ihram, adalah disunatkan mandi sunat ihram dengan niat, “Saja aku mandi sunat ihram kerana Allah Taala.”


• Memakai pakaian ihram. Bagi lelaki, sekurang-kurangnya dua helai kain lepas yang tidak bersarung seperti seluar, baju dan sebagainya dan disunatkan berwarna putih. Bagi wanita pula hendaklah menutupi semua badan kecuali muka dan tangan.
• Sebelum berniat ihram, disunatkan mendirikan solat sunat ihram dua rakaat dan berdoa semoga Allah menerima ibadat umrah dan mempermudahkan urusannya.
• Berniat ihram umrah sebagai rukun umrah pertama. Lafaz niatnya “Saja aku mengerjakan umrah dan aku berihram dengannya kerana Allah Taala.”
• Niat ihram itu hendaklah dilakukan di miqat atau sebelumnya (wajib umrah). Bagi jemaah haji Malaysia ada dua miqat yang berkaitan iaitu Qanul Manazil, bagi mereka yang menaiki penerbangan ke Jeddah dan terus ke Makkah, atau Bi'r Ali bagi mereka yang perjalanannya ke Madinah dulu.
• Sebaik saja selesai niat ihram, maka diwajibkan menjaga larangan ketika dalam ihram sehingga bertahallul.
• Disunatkan bertalbiah mulai selepas niat ihram sehingga memulakan tawaf.
• Hendaklah melakukan tawaf iaitu mengelilingi Kaabah tujuh keliling. Ini rukun umrah kedua.
• Selepas selesai melakukan tawaf dengan sempurna, maka hendaklah melakukan sa'ie antara Bukit Safa dan Bukit Marwah sebanyak tujuh kali sebagai rukun umrah ketiga.
• Bercukur atau bergunting sebagai rukun umrah keempat hendaklah dilakukan selepas selesai melaksanakan sa'ie dengan sempurna. Apabila selesai bercukur atau bergunting, maka terhasil tahallul, yakni bebas daripada semua larangan ketika dalam ihram.
• Melaksanakan susunan rukun umrah secara berturutan seperti di atas, bererti sudah melaksanakan tertib sebagai rukun umrah yang kelima.

Sementara menunggu hari wukuf, jemaah haji eloklah buat amalan sunat seperti mengerjakan umrah, tawaf sunat, solat berjemaah di Masjidil Haram mengikut kemampuan.

Cara pelaksanaan ibadat haji. Apabila sampai masa untuk mengerjakan haji iaitu biasanya pada 8 Zulhijjah, maka jemaah yang mengerjakan haji Tamattu' mengadakan persiapan untuk berihram haji. Pelaksanaannya seperti berikut:
• Sebelum berniat ihram, adalah disunatkan mandi sunat ihram dengan niat, “Saja aku mandi sunat ihram kerana Allah Taala.”
• Memakai pakaian ihram. Bagi lelaki, sekurang-kurangnya dua helai kain lepas yang tidak bersarung dan disunatkan berwarna putih. Bagi wanita pula hendaklah menutupi semua badan kecuali muka dan tangan.
• Sebelum berniat ihram, disunatkan mendirikan solat sunat ihram dua rakaat dan berdoa semoga Allah menerima ibadat dan mempermudahkan urusan.
• Berniat ihram haji adalah rukun haji. Lafaz niatnya, “Saja aku mengerjakan haji dan aku berihram dengannya kerana Allah Taala.”
• Niat ihram itu hendaklah dilakukan di miqat sebagai wajib haji, iaitu di hotelnya atau Tanah Haram Makkah.
• Sebaik saja selesai niat ihram, maka diwajibkan menjaga larangan ketika dalam ihram sehinggalah selesai bertahallul (wajib Haji).
• Disunatkan bertalbiah mulai selepas niat ihram sehingga bertahallul awal.
• Wukuf adalah rukun haji yang dilakukan selepas niat ihram iaitu berada di bumi Arafah walaupun sekejap selepas gelincir matahari pada 9 Zulhijjah sehingga fajar 10 Zulhijjah.
• Selepas selesai wukuf, jemaah bergerak menuju Muzdalifah untuk tujuan bermabit di Muzdalifah (wajib haji) dan disunatkan mengutip anak batu.
• Melontar Jamrah al-Kubra dilakukan selepas tengah malam pada 10 Zulhijjah (Wajib Haji).
• Bercukur atau bergunting sebagai rukun haji dan boleh dilakukan bermula selepas tengah malam pada 10 Zulhijjah.
• Selepas melaksanakan lontaran Jamrah al-Kubra dan bercukur atau bergunting, maka terhasil tahallul awal, iaitu bebas sepuluh perkara larangan ketika ihram dan yang masih menjadi larangan ialah perkara berkaitan dengan hubungan jenis dan nikah kahwin.
• Mabit (bermalam) di Mina wajib dilaksanakan pada malam 11 dan 12 Zulhijjah bagi jemaah yang memilih Nafar Awal. Manakala jemaah yang memilih Nafar Thani adalah wajib mabit di Mina pada malam 11, 12 dan 13 Zulhijjah (wajib haji).
• Melontar Jamrah al-Sughra, Jamrah al-Wusta dan Jamrah al-Kubra adalah wajib dilaksanakan pada 11 dan 12 Zulhijjah bagi jemaah yang memilih Nafar Awal. Manakala jemaah yang memilih Nafar Thani adalah wajib melontar ketiga-tiga jamrah tadi pada 11, 12 dan 13 Zulhijjah (wajib haji).
• Tawaf rukun haji hendaklah dilakukan bermula selepas tengah malam 10 Zulhijjah.
• Sa'ie sebagai rukun haji hendaklah dilakukan selepas tawaf haji
• Apabila sudah melakukan lontaran Jamrah al-Kubra, bercukur atau bergunting dan sudah selesai tawaf dan sa'ie, maka berhasil tahallul thani iaitu bebas daripada semua larangan ketika dalam ihram.

Mengenai tertib dalam melaksanakan rukun haji, ada banyak pilihan yang boleh disemak dalam penulisan berkaitan dengan rukun haji. Dengan terlaksananya semua perkara di atas, maka sempurnalah haji Tamattu'.

Penulis ialah pengkursus ibadat haji Lembaga Tabung Haji

Saturday, September 01, 2007

Bincang puasa

soalan : Adakah harus bagi seseorang yang berpuasa untuk mandi laut?Adakah dengan mandi laut akan menyebabkan puasa seseorang itu terbatal?

Jawapan : Sheikh Husnain Mohd Makhluf .

Mandi dilaut atau mandi air biasa untuk menyejukan badan ataupun berkelubung mengunakan kain yang basah tidak membatalkan puasa,meskipun ia dapat merasakan kesejukan air tersebut pada dalaman badanya.

Dan Imam Abu Yusof telah memfatwakan membasahkan diri dgn air sewaktu berpuasa tidak makruh bersandarkan apa yang telah diriwayatkan oleh Abu Daud bahawa Nabi S.A.W pernah mencurahkan air keatas kepalanya walhal nabi dalam keadaan berpuasa menahan dahaga dan kepanasan.

Ibnu Umar juga pernah membasahkan kainya dan berselubung dengan mengunakan kain tersebut,dan beliau berpuasa pada waktu itu, kerana perkara tersebut akan mendatangkan kesenangan dalam menunaikan puasa dan dapat menolak kepayahan yang tabi'i.

Dan sekiranya air itu memasuki kedalam tubuh melalui liang-liang rongga ia tidak memberikan apa-apa kesan terhadap puasa seseorang,ini kerana ia hanya akan terbatal sekiranya air memasuki melalui saluran-saluran(mulut,hidung dan yang sewaktu dgnya) sahaja.

Imam Abu hanifah telah memakruhkan perkara tersebut kerana ia menzahirkan kelemahan dalam mengibaratkan kelemahan itu bukan kerana ia membatalkan.

sumber Hadieislam.

Tuesday, August 28, 2007

Ajaran sesat

Ajaran sesat yang datang dalam pelbagai bentuk dan gaya, malah berselindung di sebalik nama tertentu melambangkan keislaman menjadi satu ancaman besar kepada umat Islam.Sesetengahnya menggunakan nama aliran tarikat dan kumpulan zikir, membuatkan ramai orang terkeliru dan terpengaruh, malah menjadi taksub dengan segala yang dibawa oleh ketua mereka.

Tetapi hakikatnya fahaman dibawa golongan sesat bertentangan dengan akidah dan syariat Islam, malah jauh tersasar daripada anjuran al-Quran dan sunnah Rasulullah s.a.w.Walau pun penampilannya dengan pelbagai rupa dan nama, sesuatu ajaran itu boleh dikenali sebagai sesat dengan melihat kepada beberapa kriteria yang jelas menyeleweng, antaranya:

* Dakwaan Allah menjelma dalam diri guru atau seseorang.

* Dakwaan guru mereka sebagai nabi atau malaikat.

* Mengamalkan nikah batin.

* Dakwaan guru mereka memegang kunci pintu syurga dan pengikut mereka saja dijamin syurga.

* Mendakwa guru mereka boleh menebus dosa dengan wang atau harta.

* Percaya guru mereka menerima wahyu.

* Syeikh atau guru mendakwa mempunyai mukjizat.

* Mengaku mengetahui perkara ghaib.

* Meninggalkan solat Jumaat kerana mengamalkan suluk (mengasingkan diri di tempat tertentu seperti gua atau bukit.

* Mendakwa ajaran dibawa mereka diambil terus dari Rasulullah s.a.w secara jaga.

* Dakwa mampu berbicara dengan Rasulullah bagi menyelesaikan masalah semasa.

Sesetengahnya berselindung dengan amalan berzikir tetapi yang sebenarnya lain pula diucapkan dan dilakukan. Malah, niat mereka juga lain. Jika tidak mengapa perlu berzikir di dalam gelap, malah ada pula bercampur bebas lelaki dan wanita.
Mereka mendakwa berzikir, tetapi mereka sendiri tidak mengerti maksud dan hakikat zikir, jelas menunjukkan kejahilan mereka. Tetapi anehnya, masih ada yang terkeliru dan terpengaruh, lalu menjadi pengikut setia.Ada pula yang berpegang solat hanya kepada niat, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah atau sebaliknya, malah menyerahkan diri sepenuh jiwa raga kepada guru melalui nikah batin, semuanya bertentangan dengan syariat.

Kumpulan ajaran sesat sekiranya tidak dibasmi boleh meruntuhkan kerukunan beragama dalam masyarakat, malah secara tidak langsung merobek imej Islam itu sendiri, sebagai satu agama murni dan jalan hidup paling ideal.Menyedari bahaya ancaman terbabit, umat Islam seharusnya sentiasa berwaspada sepanjang masa, terutama apabila berdepan dengan dakwaan mengelirukan sesetengah pihak, kononnya merekalah yang terbaik dan paling selamat.

Allah mengingatkan kepada hamba-Nya agar sentiasa berpegang teguh dengan agamanya iaitu Islam melalui firman-nya dalam al-Quran surah an-An'am ayat 153, maksudnya:
“Dan bahawa sesungguhnya inilah jalan-Ku yang betul lurus, maka hendaklah kamu menurutnya; dan janganlah kamu menurut jalan-jalan (lain dari Islam), kerana jalan-jalan (yang lain itu) mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah. Dengan yang demikian itulah Allah perintahkan kamu, supaya kamu bertakwa.”
Umat Islam perlu kembali kepada ajaran al-Quran dan sunnah, memahami kandungannya serta melipat gandakan usaha dakwah dengan menekankan aspek pengukuhan akidah, menjaga sahsiah diri dan mematuhi segala yang disyariatkan.

Saturday, August 25, 2007

Pengertian Bulan Islam1. Muharram ertinya yang "diharamkan' atau 'dipantangkan' kerana dalam
bulan ini dilarang dari menumpahkan darah. Larangan ini berjalan terus
sampai datangnya permulaan Islam yang telah membatalkannya.

2. Safar ertinya 'kosong' atau 'kuning'. Dalam bulan ini semua lelaki
bangsa Arab dahulu keluar meninggalkan rumah sama ada berperang,
berniaga,
mengembara dan sebagainya.

3. Rabiulawal ertinya 'penetapan pertama'. Dalam bulan ini semua
lelaki
yang sebelumnya keluar meninggalkan rumah telah kembali berada di
rumah
masing-masing.

4. Rabiulakhir ertinya 'penetapan terakhir'. Dalam bulan ini semua
lelaki
yang sebelumnya keluar meninggalkan rumah telah kembali berada di
rumah
masing-masing.

5. Jamadilawal ertinya 'kering' atau 'beku'. Dalam bulan ini orang
Arab
zaman dahulu mengalami kekeringan air, parit, sumur, sungai, lembah
dan
tasik menjadi kering.

6. Jamadilakhir ertinya 'peng-habisan' atau 'kering yang penghabisan' .
Dalam bulan ini orang Arab zaman dahulu mengalami kekeringan air yang
penghabisan atau yang terakhir.

7. Rejab ertinya 'mulia' Orang Arab zaman dahulu memuliakan bulan ini
dengan 4 cara iaitu,
a) Tanggal 1 Rejab mereka akan menyembelih anak unta sebagai
tanda
pengorbanan.
b) Tanggal 1 Rejab juga mereka akan membuka pintu Kaabah siang
dan
malam supaya dapat beribadat sepuas-puasnya.
c) Tanggal 10 Rejab mereka akan kembali menyembelih korban tetapi
tidak lagi anak unta. Amalan ini telah dibatalkan dengan kedatangan
Islam.
d) Diharamkan berperang tetapi selepas kedatangan Islam larangan
ini
juga telah dibatalkan.

8. Syaaban ertinya 'berserak-serak' . Dalam bulan ini orang Arab zaman
dahuku akan berserak ke lembah, tasik, sungai dan sbgnya untuk
mencari air
disebabkan oleh kekeringan. Dinamakan juga berserak untuk mencari
kebajikan.

9. Ramadhan ertinya 'panas terik' atau 'terbakar'. Cuaca dalam bulan
ini di
Jazirah Arab sangat panas dan terik sehinggakan sesiapa yang berjalan
kaki
tanpa memakai alas pasti kakinya akan melecur. Sabda Rasulullah, "
bulan ini
juga dapat membakar dosa-dosa lalu".

10. Syawal ertinya 'naik'. Dalam bulan ini bila orang Arab menaiki
unta dan
ini membuatkan ekor unta tersebut menegak sedangkan dalam bulan ini
tidaklah berlaku sedemikian.

11. Zulkaedah erti 'yang empunya duduk'. Dalam bulan ini semua orang
lelaki
akan menetap di rumah masing-masing tiada yang keluar bermusafir atau
mengembara.

12. Zulhijjah ertinya 'yang empunya haji'. Dalam bulan ini semua umat
manusia akan keluar menunaikan ibadah haji bermuka dari zaman Nabi
Adam
sehinggalah sekarang.

Thursday, August 23, 2007

نشفش2

نحن قوم أعزنا الله بالاسلام، فإن ابتغينا العزة فى غيره أذلنا الله

Tanpa kedukaan / kesukaran hidup, kita tidak dapat mengenali kemanisan hidup - No pain, no glory, bak pepatah Inggeris. Ianya anak tangga untuk mengenali keimanan diri, wallahualam

sekadar pengajaran

Bila tubuhmu lesu dan hilang semangat.. ALLAH tahu betapa kamu tlh mncuba sdya upaya.. Bila tangisanmu brpnjgn dan hatimu kedukaan.. ALLAH telah mengira setiap titis air matamu.. Bila dirimu telah terlanjur melakukan dosa.. ALLAH sentiasa menunggu taubatmu.. Bila kau telah mencuba segalanya ttp msh xbrhasil.. ALLAH mgmplkn segalanya utk satu saat yang xtrduga.. Bila hatimu telah mengecapi kemanisan iman.. ALLAH telah berada hampir padamu utk krniakn kejayaan hakiki.. Hidup ini indah jika brsama ALLAH


Jangan pandang kepada kecantikan kerana boleh jadi ianya palsu. Jangan kejar kemewahan kerana ianya akan susut. Carilah seseorang yang membuatkan anda tersenyum kerana ia cuma memerlukan sekuntum senyuman untuk mencerahkan hari yang suram. Carilah yang membuatkan hati anda tersenyum.

Sesekali jadilah kawan yang mendengar dari yang hanya bercerita. Ambillah masa untuk memahami hati dan perasaan kawan, Kerana dia juga seorang manusia; dia juga ada rasa takut, ada rasa bimbang, sedih dan kecewa. Dia juga ada kelemahan dan Dia juga perlukan kawan sebagai kekuatan. Jadilah kita kawannya itu. Kita selalu melihat dia ketawa, tetapi mungkin sebenarnya dia tidak setabah yang kita sangka. Disebalik senyumannya itu, mungkin banyak cerita sedih yang ingin diluahkan, disebalik kesenangannya, mungkin tersimpan seribu kekalutan, kita tidak tahu.. tetapi jika kita cuba jadi sahabat seperti dia, mungkin kita akan tahu. Renungilah.. ..

Mghindari kegelisahan - "Bawalah hatimu mengunjungi tiga tempat. Pertama; ke tempat org membaca al-Quran tidak kira sama ada kamu ikut membacanya ataupun kamu sekadar mendengar pembacaan org lain. Kedua; kamu menghadiri majlis pengajian yang mengingatkan kamu kepada Allah. Ketiga; kamu mencari satu waktu yang sunyi, contohnya di waktu mlm dan ketika itu kamu bangun melaksanakan ibadat kepada Allah serta memohon kepadanya agar diberikan ketenangan dan kedamaian hati kpdmu. Jika selepas melakukan kesemua itu jiwamu masih tidak tenteran, mintalah kepada Allah agar digantikan hatimu dengan hati yang lain kerana hati yang kamu miliki sekarang ini bukan hatimu."- Abdullah ibnu Masu'd

Antara Pegang Awek & Pegang Anjing LEMBU: Hai anjing, apa habaq? Macam ada yg tak kena je?ANJING: Aku tengah tension nih. Mau je aku gigit manusia tadi.LEMBU : eh? kenapa? ANJING: aku lalu tepi dua orang mansuia lelaki dan perempuan yg sedang berkepit. Tetiba si lelaki terperanjat dan terus melompat dan berkata "hoi anjing, pergi jauh-jauh, najis!". LEMBU: Ya, lah. Ko kan haram. Najis tahap berat bagi manusia. Biasalah tu. ANJING: Kalau aku najis sekali pon, kalau dia tersentuh aku, boleh disamak. Yang dia sentuh dan raba-raba awek dia tu apa? Boleh ke nak samak dosa? LEMBU: Betul tu. Memegang wanita yg bukan mahramnya tanpa ikatan yg sah, lebih dahsyat kenajisannya daripada memegang ko anjing, malah tak boleh suci sekalipun di samak. ANJING: Wah.. ayat ko memang power la

Friday, August 17, 2007

haram menikahi wanita musyrik

Sayid Qutub berkata: Pernikahan atau perkahwinan merupakan hubungan
yang paling mendalam, paling kuat dan paling kekal yang mengikatkan
di antara dua manusia. Hubungan ini meliputi sambutan-sambutan dan
penerimaan timbal-balik yang paling luas yang dilakukan oleh dua
manusia itu.

Oleh sebab itu hubungan ini memerlukan kepada perpaduan hati dan
titik pertemuannya dalam satu ikatan yang tidak terhurai lagi. Untuk
mencapai perpaduan hati, pastilah kedua-duanya bersatu di atas satu
akidah dan tujuan hidup, kerana akidah merupakan sesuatu yang paling
mendalam dan luas mengimarahkan jiwa manusia.

Akidahlah yang mempengaruhi jiwa manusia, menyesuai dan menentukan
perasaan-perasaanny a, penerimaannya dan seterusnya akidahlah yang
menentukan perjalanan dalam seluruh kehidupan.

Firman Allah: Dan janganlah kamu berkahwin dengan perempuan-
perempuan kafir musyrik sebelum mereka beriman (memeluk agama
Islam); dan sesungguhnya seorang hamba perempuan yang beriman itu
lebih baik daripada perempuan kafir musyrik sekalipun keadaannya
menarik hati kamu. Dan janganlah kamu (kahwinkan perempuan-perempuan
Islam) dengan lelaki-lelaki kafir musyrik sebelum mereka beriman
(memeluk agama Islam) dan sesungguhnya seorang hamba lelaki yang
beriman lebih baik daripada seorang lelaki musyrik, sekalipun
keadaannya menarik hati kamu. (Yang demikian ialah kerana orang-
orang kafir itu mengajak ke neraka sedang Allah mengajak ke Syurga
dan memberi keampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menjelaskan ayat-
ayat-Nya (keterangan- keterangan hukum-Nya) kepada umat manusia,
supaya mereka dapat mengambil pelajaran (daripadanya) . (Al-Baqarah:
221)

Firman Allah s.w.t: Dan janganlah kamu berkahwin dengan perempuan-
perempuan kafir musyrik sebelum mereka beriman (memeluk agama
Islam); dan sesungguhnya seorang hamba perempuan yang beriman itu
lebih baik daripada perempuan kafir musyrik.

Mengikut pandangan ulama tafsir ayat ini diturunkan kepada seorang
sahabat Nabi yang bernama Marsad bin Abi Marsad yang diutuskan oleh
Rasulullah ke Mekah. Kemudian beliau bertemu dengan seorang
perempuan musyrik yang rupawan yang bernama Anaq sehinggalah apabila
beliau meminta izin kepada Rasulullah untuk berkahwin dengannya yang
musyrik itu lantas turunnya ayat ini. Inilah pendapat ibn Abbas.

Pendapat kedua menyatakan bahawa Abdullah bin Rawahah memukul hamba
perempuannya sedangkan beliau seorang yang rajin solat, puasa dan
lain-lain. Akhirnya Abdullah mengadu kepada Rasulullah dan
Rasulullah bersabda: "Hai Abdullah! Ini perempuan Mukmin".

Akhirnya Abdullah berkata, demi yang membangkit kamu dengan
kebenaran aku akan merdekakannya dan kahwinkannya menyebabkan orang
Islam menghinanya. Lantas turun ayat ini seperti yang diriwayatkan
oleh al-Suddi.

Firman Allah s.w.t: Sekalipun keadaannya menarik hati kamu. Terdapat
dua pandangan:

Pertama: Dengan sebab cantik dan jelitanya.

Kedua: Dengan sebab keturunannya.

Firman Allah s.w.t: Dan janganlah kamu (kahwinkan perempuan-
perempuan Islam) dengan lelaki-lelaki kafir musyrik sebelum mereka
beriman (memeluk ugama Islam) dan sesungguhnya seorang hamba lelaki
yang beriman lebih baik daripada seorang lelaki musyrik, sekalipun
keadaannya menarik hati kamu.

Al-Sonhaji berkata: Ayat ini pula ditujukan kepada orang yang
menjadi wali kepada perempuan di dalam akad nikah. Adalah dilarang
menikahkan perempuan-perempuan Islam kepada orang-orang musyrik,
sehingga mereka mereka itu beriman. Dan mengahwinkannya kepada
seorang hamba yang Mukmin lebih baik di sisi Allah daripada
mengahwinkannya kepada seorang merdeka tetapi musyrik (kafir)
walaupun ia berkelebihan kerana hartanya, berbangsa, atau elok
rupanya atau apa jua pun keistimewaannya yang ada padanya, tidak
dapat menandingi seorang hamba yang Mukmin di sisi Allah.

Firman Allah s.w.t: (Yang demikian ialah kerana orang-orang kafir
itu mengajak ke neraka sedang Allah mengajak ke Syurga dan memberi
keampunan dengan izin-Nya.

Ini kerana orang musyrikin sifatnya sentiasa mengajak ke arah neraka
sama ada dari segi perkataan atau perbuatan apatah lagi dengan sebab
hubungan kekeluargaan hubungan suami isteri yang memberi kesan yang
besar. Sebaliknya Allah menyeru orang yang beriman ke arah syurga
dan juga keampunan dengan izin dan taufik-Nya.

Firman Allah s.w.t: Dan Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya (keterangan-
keterangan hukum-Nya) kepada umat manusia, supaya mereka dapat
mengambil pelajaran (daripadanya) .

Al-Maghari berkata: Dia menjelaskan segala dalil pada hukum syariat
bagi manusia sehingga hikmah dan faedahnya. Mudah-mudahan mereka
mengambil iktibar.

Permasalahan Hukum

Apakah boleh mengahwini wanita musyrik dan ahli kitab?

Ibn al-Arabi berkata: Terdapat tiga pendapat tentang ayat tersebut:

Tidak harus melakukan akad nikah dengan wanita musyrik sama ada dia
ahli kitab atau bukan ahli kitab. Pendapat ini dikatakan oleh Umar
melalui salah satu riwayat yang dilaporkan daripadanya. Ia dipilih
oleh Imam Malik dan al-Syafie tetapi dengan syarat wanita itu
seorang hamba.

Yang dimaksudkan, ialah larangan menyetubuhi mereka yang tidak
mempunyai kitab seperti penganut agama Majusi dan orang Arab. Ini
adalah pendapat Qatadah.

Ayat ini dimansuhkan dengan firman Allah dalam surah al-Maidah ayat
5 yang bermaksud: …dan juga perempuan-perempuan yang menjaga
kehormatannya dalam kalangan orang yang diberikan kitab dahulu
daripada kamu.

Al-Qadhi berkata: Kami belajar dengan Syeikh al-Imam Fakhrul Islam
Abu Bakar bin Muhammad bin Ahmad bin al-Hassan al-Syasyi di Madinah
al-Salam. Dia ada berkata: Abu Hanifah berhujah menunjukkan
kebenaran mengahwini hamba wanita ahli kitab dengan firman Allah
yang bermaksud: "…dan sesungguhnya seorang hamba perempuan yang
beriman itu lebih baik daripada perempuan kafir musyrik".

Alasan pendalilannya ialah Allah memberikan pilihan berkahwin dengan
hamba wanita yang beriman atau hamba perempuan musyrik. Kalaulah
mengahwini hamba perempuan yang musyrik tidak diharuskan tentulah
Allah tidak memberi pilihan antara kedua-duanya. Ini kerana
pemilihan adalah bagi dua perkara yang harus, bukan antara yang
harus dan yang dilarang, dan bukan antara dua perkara yang
berlawanan.

Tidakkah anda memerhatikan bahawa anda tidak mungkin
mengatakan "madu lebih manis daripada cuka". Jawapan kepada
kenyataan ini daripada tiga sudut:

Adalah harus dibuat pilihan antara dua perkara yang berlawanan dari
segi bahasa dan plot al-Quran, kerana Allah menyebutkan dalam surah
al-Furqan, ayat 24 yang bermaksud: Ahli-ahli syurga pada hari itu
lebih baik tempat menetapnya, dan lebih elok tempat rehatnya.
Padahal ahli neraka tidak ada kebaikan langsung.

Dalam suratnya kepada Abu Musa, Umar r.a. menyebut, "Berpatah balik
kepada kebenaran lebih baik daripada berterusan dalam kebatilan".

Allah berfirman yang bermaksud: Dan sesungguhnya seorang hamba
lelaki yang beriman lebih baik daripada seorang lelaki musyrik. Oleh
sebab itu tidak harus perempuan beriman berkahwin dengan hamba abdi
lelaki yang musyrik, maka begitulah juga tidak harus lelaki Muslim
berkahwin dengan wanita musyrik.

Hal ini disebabkan kalau satu bahagian ayat ini menunjukkan suatu
maksud maka bahagian yang satu lagi juga menunjukkan maksud yang
sama, kerana kedua-dua bahagian ini diterangkan oleh ayat berkaitan
satu perkara.

Firman Allah yang bermaksud: Dan hamba perempuan, yang dimaksudkan
bukanlah hamba abdi milik manusia, tetapi ia dimaksudkan sebagai
wanita keturunan Adam. Semua anak Adam adalah hamba Allah sama ada
lelaki atau perempuan. Pendapat ini dikatakan oleh Qadi Basrah Abu
Bakar al-Jurjani rahimahullah.

Dahulu pertumbuhan pertama kelompok Muslimin di Mekah pada mulanya
tidak membenarkan adanya perpisahan sosial dan tegas dari kaum
musyrikin seperti perpisahan dari akidah yang wujud di dalam jiwa
orang-orang Islam.

Ini disebabkan kedudukan sosial berasingan yang memerlukan kepada
masa dan kepada penyusunan yang beransur-ansur. Tetapi oleh sebab
Allah mahukan kelompok Muslimin mempunyai kedudukan yang merdeka di
kota Madinah, di mana ia mempunyai perbezaan keperibadian sosialnya
di samping mempunyai perbezaan keperibadian akidahnya, maka satu
penyusunan yang baru mula dibuat.

Ayat ini diturunkan bagi mengharamkan sebarang perkahwinan yang baru
di antara orang-orang Islam dan orang-orang musyrikin. Adapun
perkahwinan yang telah sedia wujud, maka perkahwinan itu terus
dikekalkan sehingga kepada tahun yang keenam Hijrah di mana turun di
Hudaibiah ayat dari surah al-Mumtahanah.

Iktibar Ayat

* Tidak boleh berkahwin dengan orang musyrik sama ada lelaki atau
perempuan.

* Kebaikan dan kelebihan seseorang bukan berdasarkan zahir semata-
mata, tetapi kepada iman dan takwa.

* Fungsi ayat Allah menjelaskan kepada manusia supaya mereka
mengambil peringatan dan iktibar.

Saturday, August 11, 2007

cerita lucu 2 (untuk hiburan sahaja)


Dialog dua hantu


Tersebutlah kisah dua orang hantu. Mereka ni baru bertemu lalu mereka pun berborakla untuk mengisi masa lapang kehidupan mereka sebagai hantu. Sepanjang perbualan mereka, Hantu B ni tak habis-habis menggigil. Lalu, Hantu A yang kehairanan ni pun bertanya,

"Apsal kau ni asyik menggigil je?"

"Oh..cara aku mati dulu teruk..aku mati dalam peti ais...sejuk!!" Jawab Hantu B sambil menggigil lagi.

"Ooo..kesian... aku dulu mati sebab heart attack." Kata Hantu A ramah.

"Kau memang sakit jantung kronik ye? Apsal ko tak gi buat operation? Kalau tak, sure kau tengah lepak-lepak ngan family kau sekarang." Balas Hantu B.

"Dah,aku dah buat dah !In fact mase aku mati tu, aku in recovery. Panjang ceritanya..." jawab Hantu A sayu.

"Ceritala sikit..Sambil-sambil lepak nih.."

"Camni..Aku syak isteri aku main kayu tiga ngan aku. So this one day, aku ingat nak perangkap la isteri aku..Aku pura-pura gi keje tapi actually aku park keta aku kat simpang hujung umah aku je. Seperti yang aku syak, masuk sebuah keta kat carpark umah aku. Aku rilex dulu sebab nak carik mase sesuai tangkap diorang."

"So, ko dapatla tangkap diorang?" tanya Hantu B penuh minat.

"Tak. Aku cume jumpe isteri aku je kat dalam bilik. Yang aku heran, mase aku masuk umah tu, aku nampak ade kasut laki kat pintu umah aku. Aku tanye isteri aku tapi die takmo jawab. So aku pun lari-lari sekeliling umah aku nak carik jantan tuh. Abis sume bilik aku carik tapi takde pun.. Last-last, sebab aku penat sangat berlari carik jantan tuh, aku pun jatuh pengsan sebab heart attack. And aku tak sangka aku mati lak..." kata Hantu A mengakhiri ceritanya dengan kesedihan.

Hantu B terdiam mendengarkan cerita Hantu A. Selepas beberapa ketika, Hantu B berkata,

"Kenapa kau tak check kat dalam peti sejuk? Kalau kau check kat situ, sure kita berdua still hidup lagi.
CERITA AYAM YANG MACHO

Ceritanya berkisar di sebuah ladang penternakan ayam yang terletak di Gunung Semanggul.tentang sebuah peternakan ayam. Disana ada 5 Ayam betina dan seekor ayam jalak (kira ayam jantan macholah) yang umurnya sudah lanjut dimamah masa (cewah-cewah cam lam novel percintaan lak).
Karena merasa bahwa ayam jalak yang sudah tua tadi sudah melewati masa suburnya, si pemilik ladang tersebut memutuskan untuk membeli seekor ayam jalak lagi yang masih muda, tampan, segak, macho dan yang sewaktu nganya. Dengan secara tidak sengaja hal ini membuatkan si ayam jalak tua
menjadi merasa tersaing. Lalu bibit2 cemburu dan hasat dengki menguasai dirinya, mulalah diyer mengatur srategi. Lalu terjadi percakapan seperti ini :


Si ayam jalak tua : Eh, kamu jangan serakah sgt kat sini. Ayam betinanya kan ada 25. Kamu boleh ambil yang 15, bakinya bagi aku.


Si ayam jalak muda: Banyak hensem ko punya muka,tua tak sedarkan diri.Hang tu dah tua dah tak larat dah so semua untuk aku sahaja.

Si ayam jalak tua : Eh a...berlagak tul mamat seekor ni (jalak tua bercakap lam ati yer). Seper kata aku tua tak larat lagi, ko jgn pandang rendah pada aku, kang aku sekeh kang... O.klah, aku maleh nak gaduh ngan budak hingusan cam ko ni (jalak tua, menunjukkan eksennyer) so apa kata kalau kita pertontonkan kemanchoan kita ngan mengadakan satu pertandingan. Siapa yang menang boleh ambil semua ayam betina yang ada kat sini ayam ini. Yang kalah kirim salam.

Si ayam jalak muda: Aku.. aku boleh sahaja, pantang dicabar ni. Kita nak buat pertandingan apa ni... cabut bulu ayam ker (jalak muda membuat lawak loya beruk yer)

Si ayam jalak tua : Dak'ah! Senang jer pertandingan lumba lari. Sambil tersenyum kambing,

Si ayam jalak muda:Set

Si ayam jalak tua : Lumbanya 400M. tapi karena aku sudah tua, aku minta untuk lari dulu di depanmu 50 meter.

Si ayam jalak muda: Boleh (dengan penuh keyakinan).

Maka pertandingan pun dimulai. Ayam jalak tua lari dulu 50 meter baru ayam jalak yang muda lari menyusul dengan kecepatan kuasa extra gaban yang mengkagumkan. Eh, baru kurang 1 meter menyusul, si ayam jalak muda ditembak langsung oleh pemilik peternakan.


Abang aku selalu buat

Pada suatu hari, adalah dua orang rakan karib menaiki keta. Keta itu dipandu dgn lajunya...
setibanya di satu Traffic Light, kelihatan lampu traffic light berwarna Merah.
Si pemandu nie tadi dengan selambanya memecut tanpa menghiraukan lampu merah tadi.
Kawan kat sebelah dia cemas gila lalu bertanya."Hei mat kau tak nampak ke lampu Merah tadi?!!"
Mamat menjawab "Jangan takut abang aku selalu buat".

Selang beberapa kilometer keta ini tiba di satu traffic light, lagi lampu traffic light itu Merah.
Tanpa segan silu mamat memecut laju. Kali nie member Mamat tadi lagi bertambah cemas
gila-gila-gila babi lalu memarahi si Mamat tadi. "Lagi sekali kau buat macam tu aku nak
turun tak kira!!!!" mamat dgn selambanya menjawab "Jgn. takut abang aku selalu buat"
selang beberapa kilometer, keta nie sekali lagi tiba di satu traffic light. Secara mengejut
mamat memberhentikan ketanya dgn diikuti kokokkan tayar "SKREET......".
Member mamat nie terus berkata, "Hei! mamat, kau dah gila ke? kan lampu traffic light tu Hijau"
nak tau apa yang si mamat nie jawab............ "aku takut abang aku akan lalu jalan yang satu lagi..."

salah Tafsir

Suatu pagi yang indah kat sebuah sekolah rendah, seorang guru yang
begitu dedikasi mengajar anak2 muridnya tentang betapa bahayanya
minuman keras kepada mereka. Sebelum memulakan mata pelajarannya pada hari
itu dia telah mengambil 2 ekor cacing yang hidup, sebagai sampel kehidupan
dan dua gelas minuman yang masing2 berisi dengan air mineral dan arak..

"Cuba perhatikan murid2.. lihat bagaimana saya akan memasukkan cacing ini
kedalam gelas, perhatikan betul2. Cacing yang sebelah kanan saya, akan saya
masukkan ke dalam air mineral manakala cacing yang sebelah kiri saya akan
masukkan ke dalam arak. Perhatikan betul2."

Semua mata tertumpu pada kedua2 ekor cacing itu.

Seperti dijangkakan, cacing yang berada dalam gelas yang berisi air mineral
itu berenang2 di dasar gelas, manakala cacing yang berada di dalam arak
menggeletek lalu mati. Si cikgu tersenyum lebar, apabila melihat anak2
muridnya memberikan sepenuh tumpuan pada ujikajinya.

"Baiklah murid2, apa yang kamu dapat belajar dari ujikaji yang cikgu
tunjukkan sebentar tadi??"

Dengan penuh yakin anak2 muridnya menjawab,

UNTUK MENGELAKKAN KECACINGAN...MINUMLAH ARAK...
Don't Worry

Masa aku balik dari Singapore menaiki keretapi adalah tiga orang yang duduk
bersama, dua didepan aku satu kat sebelah. Yang kat depan aku ni, orang
American dan disebelahnya orang Cuba. Sebelah aku pulak orang
Bangladesh. Dalam perjalanan tu kami pun berborak-boraklah pasal negara
sendiri...borak punya borak, tiba-tiba si American ni pun keluarkan duit
dollar dia lalu dibakarnya, dikeluarkannya sebatang rokok lalu dibakarnya
rokok itu dengan duit tadi, lepas tu dibuangnya duit itu keluar.
Terkejutlah semua melihat kelakuan Mat salleh tu tadi... bertanyalah si
orang Cuba tadi "Why you do that for?". Dengan selamba mat salleh tu
menjawab "Don't worry, I got a lot american dollar in my country".

Tercengganglah masing-masing. Belum habis tercenggang..si Cuba ni pun
tiba-tiba mengeluarkan sebatang curut (curut Cuba adalah antara yang
termahal didunia) lalu dinyalakannya. Belum sempat beberapa sedut..terus dia
membuangnya keluar tingkap..."Why you do that for" kata american
tadi... "Don't worry, i got a lot cigar in my country".

Terkejutlah aku dibuatnya. Masa tu aku tengok Bangladesh tu tengah pikir
apa nak dibuat pulak. Masa dia tengah fikir. Aku pun apa lagi... tangkap
Bangla tu terus aku campak ke luar tingkap....belum sempat dia orang tanya
lagi aku pun cakap lah...,
"DON'T WORRY, I GOT A LOT BANGLADESHIS IN MY COUNTRY"15)3 Sekawan

3 sekawan iaitu KURA,ULAT dan KATAK.
Pada suatu hari,KURA membuat satu parti secara kecil-kecilan.Dia mengajak ULAT dan KATAK datang ke rumahnya untuk menyambut HARI MERDEKA di rumahnya.Maka,datanglah ULAT dan KATAK berpesta habis-habisan di rumah KURA.Satu jam kemudian,KURA bertanya kepada KATAK.

KURA:Hei,katak!Aku rasa ada sesuatu je yang takde lah.
KATAK:........patutlah,rokok dah habis lah!
KURA:Betul lah,apa kata kau pergi kejap beli rokok kat kedai depan tu.
KATAK:Ala....kaki aku sakit lah,dari tadi asyik melompat je.Kau suruh ulat lah pergi beli.
KURA:Bagus jugak idea kau tu.
ULAT:Aku malas lah nak pergi beli.
KURA:Ala...kau tolong lah pergi beli kejap.Kau pun nak hisap rokok jugak kan.Aku dengan katak dah bersetuju nak suruh kau pergi beli.Boleh lah.....
ULAT:Ok lah,aku pergi beli sekarang.

10 minit...30 minit...1 jam...berlalu,ULAT masih belum pulang lagi dari kedai.KURA dan KATAK berasa bimbang terhadap apa yang terjadi kepada ULAT.KURA dan KATAK kemudian keluar pergi mencari ULAT yang belum pulang lagi.Setibanya di pintu keluar,ULAT sudah pun berada di depan pintu.KURA pun berkata..

KURA:Hah,itu pun kau.Mana kau pergi dari tadi lagi belum balik?
KATAK:Hei,kau tau tak,kau buatkan kita berasa risau je.....Mulut aku dah naik kering ni.
KURA:Rokok yang aku suruh beli tu mana?
ULAT:Hek'eleh....Aku gerak pun belum lagi,tau!
KATAK:Habis,dari tadi sampai 1 jam kau buat apa?
ULAT:Kau nampak ni,dari tadi lagi aku BELUM HABIS lagi PAKAI KASUT !!!

Cik Tina

Pada suatu pagi, Cik Tina ingin menghantar anaknya, Farid ke sekolah dengan menggunaka kereta barunya. Semasa hendak mengundurkan keretanya itu Cik Tina pun berpesan kepada anaknya :

Cik Tina : Farid, tolong tengok-tengokkan belakang kereta. Kalau langgar pokok beritahu ibu.

Farid: Baiklah , ibu!

Cik Tina: Kena tak ? Kena tak?

Farid: Belum, belum. Undurlah lagi ibu.

Cik Tina: Kena tak ? Kena tak?

Farid: Undur lagi, lagi, lagi .

Tiba-tiba terdengar bunyi yang kuat , bang !!

Farid: Okay ibu, dah kena pun pokok !

Cik Tina: Alamak ! Macam mana boleh terlanggar pokok? Habis kereta aku !

Farid: Kata ibu bila kena pokok beritahu, dah kena pokoklah itu !

Zaman berkembar

Empat orang bakal ayah sedang menunggu kelahiran bayi mereka diruang rehat sebuah hospital. Kegelisahan jelas diriak muka mereka…

Seorang jururawat keluar dari bilik pembedahan lalu berkata kepada lelaki yang pertama, “Tahniah! Isteri Tuan selamat melahirkan anak kembar dua.”
“Kembar dua! Kebetulan pula, saya bekerja di menara berkembar Petronas,” kata lelaki yang pertama dengan riangnya.

Beberapa minit kemudian, seorang jururawat lain datang memberitahu kepada lelaki kedua, “Isteri Tuan selamat melahirkan bayi kembar tiga. Tahniah!”
“Apa? Kembar tiga! Saya bekerja dengan 3D Corporation, kata lelaki yang kedua.

Setengah jam kemudian, seorang jururawat memberitahu kepada lelaki ketiga, “Tahniah! Isteri Tuan selamat. Tuan dikurniakan anak kembar empat” kata jururawat itu dengan tenang.
“Kembar empat! Sungguh saya tak menduga kejadian ini, saya pula bekerja di Four Season Hotel,” kata lelaki ketiga dengan gembira.

Lelaki yang keempat mula mundar-mandir kegelisahan. Ketiga-tiga lelaki tadi berasa hairan melihat keadaan lelaki keempat itu. Mereka bertanya,
“Apakah yang merunsingkan awak?”
Dengan perasaan gelisah dia menjawab “Saya bekerja di Seven Eleven.”

cerita lucu (untuk hiburan sahaja)

Zamrah Mamat

Peristiwa ini dah lama juga berlaku, dalam tahun 2001 begini, aku ada mengenali seorang gadis bernama Zamrah Mamat, orang Melaka, orang Londang. Aku juga orang Melaka.

Satu hari aku kerumahnya di Londang Melaka untuk berjalan raya. Setiba disana aku bertanya salah seorang penduduk kampung dimana rumahnya Zamrah Mamat. Orang itu pun memberi arah rumah tersebut, tetapi rumah itu tiada penghuni, mungkin keluar. Lalu aku tinggalkan nota "zamrah tunggu abg di tasek air keroh jam 2.00 ptg".

Esoknya aku tunggu ditempat yang aku suruh, hampir 2 jam tunggu dia tak muncul juga, lalu aku kerumahnya semula, alhamdulillah rumah tersebut ada penghuni. Aku memberi salam, dan tuan rumah mempelawa ku masuk dan menghidangkan makanan.

Ketika itu aku tersipu-sipu mana Zamrah ni tak keluar-keluar lagi. Yang ada didepan ku kedua orang tua. Lalu bertanya tuan rumah itu kepada ku, siapa yang letakkan nota di pintu rumahnya, aku dengan tersipu segan campur malu, aku mengaku. Dia bertanya lagi apa perhubungan awak dgn Zamrah. Aku katakan kawan aje....dan dia pun mempelawa lagi...minumlah jangan malu-malu.

Setelah selesai orang tu pun memberi tahu yang bernama Zamrah adalah isterinya dan Mamat adalah namanya. Aku malu teramat sangat, kerana aku tersalah rumah. Nama teman ku ZAMRAH BTE MAMAT rumah yang aku datang ni rumah Zamrah dan Mamat.Thursday, June 07, 2007
Cemburu

Seorang isteri ingin menghubungi suaminya, tetapi telefonnya tidak berkredit lalu menyuruh anak lelakinya menyampaikan mesej penting kepada si suami yang sedang bekerja di site.

Selepes si anak membuat panggilan, si anak memberitahu ibunya seorang perempuan lain yang menjawab pesanan telefon. Walaupun sudah berkali-kali si anak menelefon, tetap perempuan itu juga yang menjawab.

Si isteri pun dengan marahnya menunggu kepulangan suami dari kerja di depan pintu rumah. Sesampainya suami, si isteri membelasah habis-habisan si suami kerana perlakuan curangnya.

Habis berkumpul jiran tetangga di depan rumah untuk melihat drama petang itu. Si isteri menyuruh anaknya memberitahu semua orang apa yang dikatakan oleh perempuan di talian tadi.

Si anak pun cakap "Harap maaf, nombor yang anda dail berada di luar kawasan liputan. Sila cuba sebentar lagi".Thursday, May 24, 2007
Surat rasmi - Cara minta kawin lagi..

Suami bin Lelaki
17, Jalan Angkasa,
24300, Kemaman
Terengganu.

Isteri binti Perempuan
17, Jalan Angkasa,
24300, Kemaman
Terengganu.

31 April 2006

Puan,

PERKARA : PERMOHONAN UNTUK BERPOLIGAMI

Perkara di atas adalah di rujuk.

2. Sebab utama permohonan ini di lakukan adalah kerana saya ingin melengkapkan kuota yang telah di peruntukkan bagi saya. Buat masa ini kuota yang telah di isi cuma satu, memandangkan masih ada 3 kekosongan, eloklah jika dapat di penuhi secepat mungkin. Pihak yang akan mengisi satu kekosongan ini buat masa ini ialah Cik Hana Fazura binti Ramli yang
merupakan setiausaha saya di pejabat. Memandangkan komitmen yang beliau tunjukkan di pejabat amat baik, eloklah jika kita masukkan dia bersama kita di dalam organisasi keluarga kita. Kekosongan yang selebihnya akan di isi di masa akan datang.

3. Untuk makluman pihak puan, yang sebenarnya masalah ini telah lama saya fikirkan tetapi memandangkan poket saya yang selalu nipis, terpaksalah saya tangguhkan dulu permohonan ini di samping kurangnye rasa keyakinan untuk mengemukakan permohonan ini. Kini, setelah saya dapat mengeluarkan kesemua duit pelaburan ASB saya, saya merasakan kembalinya semangat saya yang telah hilang selama ini.

4. Permohonan ini amat setimpal kerana dengan kedudukan sekarang ia menguntungkan kedua belah pihak dan juga pihak ketiga. Selama ini hidup kita bahagia sebab jika tidak, manakan mungkin puan dapat menjadi seperti sekarang. Semua yang puan miliki sudah bertambah besar. Kereta besar, rumah besar, rantai besar dan pakaian besar. Jika dulu potongan puan seperti gitar, kini sudah bertukar menjadi drum. Oleh itu, sudilah kiranya dapat kita kongsi bersama insan lain kebahagiaan kita ini.

5. Pihak puan juga dapat menikmati faedah dari kelulusan permohonan ini kerana puan akan tetap menikmati apa yang telah puan miliki sekarang dengan waktu bekerja lebih singkat dan sistem syif akan di perkenalkan iaitu 1 hari kerja dan 1 hari cuti rehat. Waktu bekerja yang selebihnya akan ditampung oleh pihak ketiga. Kebaikan yang puan akan nikmati ialah waktu rehat yang bebas kerana dalam waktu puan bercuti, saya selaku Penyelia tidak akan memantau aktiviti yang puan lakukan. Pada waktu itu saya cuma akan fokus kepada hasil kerja pihak ketiga. Menguntungkan bukan?

6. Segala kerjasama dari pihak puan saya dahulukan dengan ribuan terima kasih. Saya amat berharap pihak puan dapat meluluskan permohonan saya ini kerana adalah lebih baik jika kita dapat berkongsi kebahagiaan kita ini bersama insan lain. Saya harap permohonan saya ini di balas dengan senyuman penuh keikhlasan dari pihak puan dan tandatangan puan di atas kertas yang saya lampirkan bukannya balingan periuk nasi, pinggan-mangkuk, ketukan senduk dan perkara-perkara yang menyukarkan pihak puan untuk melakukannya.

7. Saya harap puan sudi meluluskan permohonan ini. Hadirkanlah senyumanmu sebagaimana ketika kita menyambut orang baru iaitu bayi kita kedalam keluarga kita 10 tahun lepas. Situasinya lebih kurang sama dengan masa kini. Kita akan menerima orang baru juga cuma bezanya ialah jika 10 tahun yang lepas kita perlu menjaga dan membelainya dengan manja bersama tetapi kali ini, setiap urusan penjagaan dan belaian manja akan di laksanakan oleh saya sepenuhnya.

8. Akhir kata, saya harap permohonan saya ini dapat dibalas secepat mungkin. Semoga kita bersama-bersama dengan pihak ketiga akan dapat melaksanakan program ini dengan jayanya.

Sekian, Terima Kasih.

"BERKORBAN DAN BERKONGSI KEBAHAGIAAN LAMBANG RUMAHTANGGA BAHAGIA"

Yang Ikhlas Memohon,

Suami bin Lelaki
Thursday, May 17, 2007
Seman

Satu lagi malam kemenangan buat Seman Wheelie. Terbeliak matanya mengira wang yang dimenanginya setelah mengalahkan Awang Neo dalam perlumbaan tadi. Khusyuk mengira, tidak disedari lansung dek Seman yang Ani, antara gadis yang paling anggun di kawasan Pertama Kompleks, sudahpun membonceng motornya.

Didakapnya Seman dari belakang sambil berbisik manja ke telinga Seman,

"Bang, bawakla Ani balik malam ni. Ani sunyi la tido sorang-sorang nanti..."

Jari jemari Seman yang asyik mengira wang sejak tadi tiba-tiba berhenti. Kepalanya yang terhangguk-hangguk menunduk terus terdongak dek lambaian suara manja Ani yang menghembus ke telinganya. Seluruh badannya kaku, tergamam sejenak bagaikan dipanah petir.

Tanpa berkata apa, terus disumbatkan segala wang kertas ke dalam dompetnya lantas dipakaikan kepada Ani topi keledar lebih yang sentiasa dibawa kemana-mana untuk situasi-situasi sebegini. Dihidupkan enjin RXZnya lantas laju Seman memecut meninggalkan rakan-rakan sekumpulannya.

"Seman Seman... sen pun kau dapat... mambang pun kau dapat malam ni... memang malam kau la ni..."

Kata Raz, rakan karib Seman kepada dirinya sendiri.

Dalam perjalanan pulang, segala peluang untuk mencilok ruang dicelah-celah kereta tidak ditinggalkan oleh Seman. Apatah lagi, semakin kuat dia menekan minyak, semakin kuat jualah pelukan Ani. Segala jenis lampu isyarat dan bonggol tidak diendahkan Seman.

"Hehe... orang cakap pompuan ni kalau lu bagi dia takut-takut, nanti dia lagi ghairah..."

Fikir Seman di dalam benaknya sambil laju dia memecut ke dalam kawasan rumah flatnya.

Tanpa membuka topi keledar, terus dipimpin Ani naik ke rumahnya di tingkat sembilan. Di dalam lif, hati Seman berdebar-debar memikirkan rancangan seterusnya. Matanya tajam merenung susuk tubuh Ani yang tidak ubah seperti model jamu yang menjadi pujaanya.

Makin dekat mereka ke rumah Seman, makin kuat debaran hati Seman. Sampaikan tangannya menggigil masa membuka pintu. Sebaik masuk ke dalam rumah, lampu kalimantang yang malap dipasangnya.

"Ini macam baru romantik. Ani duduk dulu ye, bang Seman nak mandi jap..."

"Ala bang Seman, tak payah mandi la... meh la duduk sebelah Ani ni. Boring la sorang-sorang..."

Gedegang! Topi keledar yang dipegang Seman terjatuh dek pujuk rayu Ani.

Terketar-ketar dia berjalan ke arah Ani yang sudah pun terbaring di atas sofanya. Berderau darah Seman melihat Ani. Perlahan-lahan ditumbangkan badannya. Jari-jemarinya Seman mula nakal. Gelak tawa kecil Ani bagaikan menaikkan lagi nafsu Seman yang sudahpun membuak-buak. Ani akur, merelakan dirinya diexplore oleh Seman.

"Tok! Tok! Tok!"

Bunyi ketukan pintu rumahnya tiba-tiba membantutkan gerak-geri Seman.

"Jais... Jais..."

Suara seorang lelaki sedang melaung diluar pintu.

Seman terkedu. Degup jantungnya kini sepantas motornya tadi. Dipalingnya ke kanan dah ke kiri; tiada tempat untuk sembunyi. Hanya tingkap rumahnya menjadi jalan keluar. Tanpa menghiraukan ketinggian rumahnya, Seman terus terjun keluar tingkap sambil bergayut pada engsel tingkapnya.

"T...t...takpe takpe Ani. Gi tengok sapa tu, c...cakap ni rumah Ani. Dok sorang kat s...sini. Abang Seman cuba g...gayut kat sini..."

Kata Seman tergagap-gagap dalam ketakutan.

Ani terus ke pintu dan bila dibukanya, seorang lelaki dalam umur 30-an sedang berdiri sambil bertanya,

"Ni rumah encik Jais ke?"

Ani tergamam.

"Tolooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooong..."

Sayup tedengar suara Seman dari luar tingkap. Ani terus bergegas dan bila dijenguknya ke luar, mayat Seman sudahpun terdampar di tengah jalan.
Monday, May 07, 2007
Thank You Seven

Hendak dijadikan cerita, ada seorang pemuda yang baru je pandai bercakap Inggeris. Perkataan yang dia tau plak seperti ; ok never mind, thank you, one, two, three, four five, six, seven dan bye-bye

Pada suatu hari pemuda ini bergegas hendak ke tempat kerjanya sebab terlewat, sambil membawa beberapa barang. sedang asyik dia berjalan laju tiba-tiba dia terlanggar seorang mat salleh. Habis jatuh barang yang dibawanya, mat salleh itu pun membantu pemuda itu mengambil barang-barangnya yang jatuh.

Pemuda ; ( inilah peluangku untuk menguji kehebatanku berbahasa inggeris ) katanya dalam hati.
Mat salleh ; Oh, I'm sorry
Pemuda ; It's ok, never min. Thank you.
Mat salleh ; Thank you too.
Pemuda ; ( hmm..lepas two, mesti three ) thank you three.
Mat salleh ; ( hairan ) what for?
Pemuda ; ( four..four hmm five ) thank you five.
Mat salleh ; Are you sick?
Pemuda ; ( alamak, lepas sick.. seven pas aku tak tau dah.. mesti mau cabut ) Sambil mengambil barangnya... pemuda itu pun berteriak dari jauh .. Thank you seveeen! bye-bye .
Mat salleh ; ( bingung )Thursday, May 03, 2007
Bunuh Diri

Seorang pesakit mental cuba membunuh dirinya dengan terjun ke dalam sebuah sungai tetapi berjaya diselamatkan oleh seorang pesakit mental yang lain pula. Tidak lama kemudian pesakit yang menyelamatkan temannya itu dipanggil oleh doktor yang merawat mereka.

Doktor: Hari ini saya ada dua berita baik utk awk.satu berita baik,dan 1 lgi berita buruk.
Pesakit mental: Apa dia doktor?
Doktor: Pertama sekali,tahniah kerana awak dah menunjukkan tanda-tanda hampir sembuh dpd penyakit awak kerana awak telah meyelamatkan seorang pesakit yg cuba membunuh diri semalam. Berita buruk pula, pesakit yg awak selamatkan itu didapati telah menggantung dirinya selepas awak selamatkan semalam. Malang sungguh.
Pesakit mental: Oh! begitu rupanya. Sebenarnya saya yang menggantungnya supaya dia kering dgn cepat..hee..
Doktor: #@**_!!*&^_#
Monday, April 23, 2007
Perompak Bas Kilang

Suatu hari, sebuah bas kilang yang memuatkan pekerja wanita sahaja sedang menuju kilang kayu yang terletak jauh dari kawasan kampung. Dalam perjalanan tu..mereka terpaksa melalui kebun getah yang sangat luas..

Nak di jadikan cerita..ada seorang mamat kat tepi jalan menahan bas tersebut..nak mintak tumpang..jadi bas tu pun berhenti la... Tetiba..lebih kurang 6 orang perompak keluar nak merompak bas tersebut..

Sorang perompak berkata..
" Keluarkan dan bagi semua barang kemas yang korang ada..!!Cepat..!!"

Sorang pekerja kilang tu membalas..
" ..tapi..kami tak bawak barang kemas kalau gi keja..duit pun sikit je.."

Perompak berfikir seketika..
"Ha..gini la..sebab korang takder brang kemas & duit..kami rogol korang SEMUA..ahahhaa.."

Pekerja kilang yang muda berkata..
" Alalaa...takkan la makcik yang kat belakang tu nak rogol jugak..tak kesian ker.."

Tetiba..makcik tu berdiri..
" Weh..ko nie..tak paham ker..kalau dia cakap SEMUA..SEMUA la.."

petua


Petua Kecantikan Semula Jadi Petua Cepat Dipinang (Ringan Jodoh)
Hendaklah dibacakan Surah Yusuf pada sebekas air yang bersih sebanyak 3 kali pada malam Jumaat. Air itu hendaklah dimandikan tiga pagi berturut-turut dan diminum 7 kali setiap hari selama tiga hari berturut-turut. Panduan Hari Ini
Dari Anas r.a. bahawa Nabi s.a.w bersabda : Tidak (sempurna) iman seorang kamu, sebelum dia menyukai untuk saudaranya (sesama Islam) apa yang disukainya untuk dirinya sendiri

Penawar Resdung.
Petua yang paling mudah dan berkesan ialah dengan mengamalkan menyedut air ke dalam hidung (seperti sebelum kita ber wuduk).Kemudian picit sebelah hidung dan hembuskan sekuat hati. Buatlah berulang-ulang kali sehingga selesai kedua-duanya. Selepas itu basuhlah muka dengan bersih. Lakukan ini setiap kali setelah sampai ke satu-satu destinasi, baik ke pejabat, bersantai, beriadah atau pulang ke rumah malah ke mana saja. Kesannya sungguh menakjubkan.

Melicin dan Memerahkan Kulit Muka
Ambil sebiji buah tomato masak, lecek hingga halus. Kemudian pupurkan di sekuruh muka. Biarkan mengering selama 20 minit. Bilas dengan air bersih. Amalkan seminggu 2/3 kali.

Menegangkan Kulit Muka
Ambil tepung ubi kayu dan me ntimun. Timun itu hendaklah disagat/dihancurkan terlebih dahulu atau dilumatkan. Kemudia campurkan kedua-duanya dengan air sedikit. Kacau rata dan jangan terlalu cair.. Selepas itu, sapukan ke muka dan biarkan ia kering. Kemudian basuh. Dengan cara ini ia dapat menegangkan kulit muka serta menampakkan keputihan di muka dan menjadikan kulit kita segar...

Menghilangkan Cagu
Perahkan sedikit air limau kepada kuku yg mencengkam pada daging (cagu). Biarkan selama beberapa minit. Jika boleh, potonglah kuku yg termasuk dalam daging tersebut. Lakukan 2 kali sehari dgn menitikkan air limau pada cagu. Cagu akan beransur pulih.

Menyerikan Wajah
Wanita yang inginkan wajahnya sentiasa berseri apabila dipandang bolehlah mengamalkan amalan di setiap pagi iaitu selawat sebanyak tiga kali sebelum mencuci muka dan sapukan air itu kemuka. Insyaallah akan berserilah wajah anda. Selamat mencuba.

Menghaluskan Kulit
Buah toma to dikisar halus. Lumurkan pada muka seberapa ketika. Sebaiknya dilakukan pada waktu malam kerana tiada gangguan. Setelah agak lama, cuci muka dgn air suam. Amalkan selalu. Buah tomato ini juga berfungsi utk membersihkan kulit.

Menghilangkan Bau Badan
Potongkan limau kasturi dan buangkan bijinya. Kemudian makanlah kulit limau kasturi itu bersama airnya. Amalkan selalu. Badan Ringan Dan Bertenaga Minum air rebusan serai dan halia (yg dititik), kulit kayu manis dan lada hitam. Jika kita meminum air rebusan ini pagi dan malam insyaAllah badan akan menjadi ringan dan bertenaga. Selain itu utk meningkat tenaga wanita, amalkan pengambilan 4 biji telur mentah sehari.

Melembutkan Rambut.
Ambil secekak kangkung dan bersihkan. Masukkan dlm bekas. Bubuh enam camca air suam dan ramas kangkung hingga mengeluarkan lendir. Lendir itu sapukan pada seluruh rambut dan biarkan seketika. Kemudian bilas rambut dengan air bersih. Lakukan sela ma dua minggu.

Merawat Kulit Berkedut
Parutkan sebatang lobak merah yang telah dibersihkan, lalu dicampurkan bersama sesudu tepung jagung dan sebiji kuning telur. Sebatikan bancuhan itu lalu dioleskan kepada kulit sekali sehari. Amalkan sehingga berkesan.

Melentikkan Bulu Mata
Ambil daun lidah buaya Sebelum masuk tidur, sapukan lendirnya pada bulu mata Amalkan selalu hingga bulu mata semakin lentik Menghilangkan Parut Ambil sedikit asam jawa, kemudian ramas dgn mencampurkan sedikit ai r. Jgn terlalu cair. Selepas itu, sapukan pada tempat yg berparut. Biarkan sehingga kering. Seelok-eloknya lakukan pada waktu malam sebelum tidur. Insyaallah ia amat berkesan utk menghilangkan parut.

Melebatkan Rambut
Ambil daun bunga raya yg bersih, ramas sehingga keluar lendir. Ambil lendirnya dan campurkan dgn sebiji telur ayam kampung beserta satu sudu madu lebah. Gaulkan sekata dan sapukan pada rambut anda. Perap dgn tuala lebih kurang 10 minit dan kemudian cuci dan bilas rambut sehingga kering. Amalkan dua kali seminggu.

Awet Muda
Semasa berdandan di waktu pagi baca selawat Nabi di kedua tapak tangan dan raupkan ke muka berserta niat dalam hati supaya di indahkan wajah seperti Nabi Yusuf. Amalkan setiap pagi.

Merawat Senggugut
Ambil segenggam halia dan tumbuk lumat. Masukkan ke dalam segelas air suam. Apabila halia mendap barulah diminum dgn dimulai dengan selawat. InsyaAllah, senggugut akan hilang.

Kulit Cerah dan Licin
Ambil sebiji limau nipis dan dibelah dua Semasa mandi, gosokkan pada muka dan seluruh badan Insyaallah, kulit akan cerah, licin dan harum.

Rambut Lebat
Setelah selesai makan, basuh tangan dengan air sehingga bersih. Selawat 3 kali Tangan yg masih basah itu segera dilap atas rambut

Mengurangkan Dengkur
Tumbuk lumat tujuh biji badam dan campurkan ke dalam segelas susu panas. Minumlah beberapa minit sebelum tidur.

Menghilangkan Ketuat
Sapukan getah dari pelepah betik yang dipetik terus dari pokoknya. Titiskan getah itu kepada ketuat dan biarkan ianya kering sendiri. Lakukan beberapa kali. Ketuat akan mengering dan luruh sendiri.

Mengempiskan Perut
Ambil air limau nipis dan campur dengan kapur sirih. Sebatikan lalu disapu pada perut kemudian ikat perut seperti perempuan yang baru lepas bersalin (bengkung) Jika tidak mahu bengkung, lumurkan atau sapu dekat perut sahaja, amalkan setiap malam.
Asam jawa dan garam dibancuh dengan segelas air panas. Embunkan semalaman. Esok paginya minum air tersebut sebelum membasuh muka atau membuang air kecil. Mengelak perut buncit Sekiranya anda makan nasi, jangan disulami dengan air. Minum air setelah selesai makan Sebaik-baiknya minum 1/2 jam - 3 jam kemudiannya. Petua ini dapat mengelakkan perut buncit.

Mengekalkan Kecantikan
Kalau mahukan wajah sentiasa cantik amalkan surah Yusuf setiap malam. Di samping itu, untuk mengekalkan kecantikan, tadah air embun malam Jumaat dan sapukan ke wajah, dibuat air mandi ataupun minuman. Menghasilkan Kulit Cantik, Amalkan meminum air campuran pucuk pegaga dan lobak merah yg telah dihancurkan .

Mengatasi Senggugut
Senggugut memang perkara biasa yang dialami oleh wanita . Namun terdapat cara yang senang untuk mengatasi senggugut . Petua ini saya amalkan dan kesannya memang menakjubkan berkat izin Allah .

Campurkan halia yang telah ditumbuk dengan serbuk lada hitam. Kuantiti sama banyak antara kedua-dua bahan . Makan dalam 1 @ 2 minggu sebelum haid.

Cara nak telan tu tak kisahlah macam mana pun . Tapi saya gunakan kapsul kosong lebih kurang 2 biji sekali makan.Tapi kenalah cepat menelannyasebelum ia lembik. Sekali makan anda tidak akan dapat senggugut selama 3 bulan berturut-turut. Ini adalah pengalaman saya.
Setelah saya berada di kampus amat susah bagi saya nak amalkan petua tersebut , tapi saya amalkan minum air suam . Kesannya tanpa sedari dah lama saya tak dapat senggugut.

Menegangkan Kulit Muka Dan Menghilang Jerawat
Rebus segenggam biji kani (manjakani atau kani boleh dibeli di kedai2 India) di dalam periuk tanah sehingga menggelegak dan pekat. Apabila suam, sapukan pada wajah atau bahagian kulit yg anda inginkan. Tunggu sehingga kering dan cuci sehingga bersih. Amalkan setiap hari. InsyaAllah kulit tegang jerawat tiada.

Menyegarkan Mata Gatal dan Letih
Ambil beberapa helai daun sireh muda. Kemudian, cuci bersih. Ramas-ramaskan ia dan masukkan ke dalam air suam. Selepas itu, tapis airnya. Selanjutnya rendamkan mata sambil kerdipkan berulang kali. Lakukan selalu dan hasilnya anda akan merasai perubahannya.

Menyegarkan Mata
Ambil timun yg telah dihiris Lekapkan pada kelopak mata Pejamkan mata utk berapa ketika. Anda akan berasa kesegarannya selepas itu. Menaikkan Seri Muka Basuhkan muka anda dengan menggunakan air basuhan beras yang ke tiga. Bilas dengan air bersih setelah sepuluh minit. Merawat Panau Ambil sepotong halia , tumbuk lumat dan tempelkan pada tempat berpanau. InsyaAllah, anda akan melihat hasilnya.

Mengelak Rambut Gugur
Ambil beberapa helai daun bunga raya dan lidah buaya. Basuh hingga bersih dan kisarkan hingga hancur. Perap ramuan di atas kepala selama sejam. Lakukan 2 kali seminggu. Insyaallah anda akan memperolehi rambut lebat, hitam dan berkilat semulajadi.

Mengurangkan Air Pada Faraj
Tumbuk hingga halus pucuk dan buah manjakani dan hati pinang muda. Gaulkan dengan minyak minyak bijan dan kemudian kukuskan. Ramuan tersebut hendaklah dimakan ketika tengah malam

Sihat Tubuh Badan
Setelah solat Subuh, lakukan senaman ringan. Hirup udara segar di luar dan jalan tanpa memakai kasut (Mandi embun). Geselkan kaki di atas rumput yg masih berembun .

Melangsingkan Tubuh
Dua biji lobak merah dan sebiji timun diparut dan diperah airnya. Campur dgn sebiji air limau nipis dan bancuh hingga sebati. Minum dua kali sehari. Amalkan sehingga mencapai berat badan ideal

Menghilangkan Parut di Kulit
Tumbuk kulit kayu manis sehingga lumat. Campurkan serbuk ini dengan sedikit air. Bancuhkan bersama dengan bedak sejuk. Setelah sebati, sapu rata di bahagian berparut. Lakukan sekerap yg mungkin. Lama-kelamaan, parut akan beransur hilang. Petua ini juga sesuai untuk menghilangkan bintik-bintik hitam dan jerawat di wajah.

Mengelak Keguguran Rambut
Ambil lemak ayam dan masak sehingga menjadi minyak. Sapukan ke kulit kepala seeloknya pada waktu malam. amalan ini juga dapat mencegah kelemumur.

Menghilangkan Bau Ketiak
Amalkan semasa mandi, gosok ketiak di atas kepala lutut. Selain itu, setiap kali lepas mandi, sapu dengan belakang tapak tangan pada bahagian bawah ketiak.
Menghilangkan Kelemumur
Perahkan air limau purut/nipis di atas kulit kepala Lumurkan rata-rata dan biarkan beberapa jam Utk hasil yg baik, biarkan rambut anda diperapkan dgn tuala. Basuh dgn air suam. Selain itu, petua ini juga berguna utk mengurangkan pening kepala.

Rambut Gugur
Rendamkan kacang hijau semalaman. Tapis dan gunakan airnya bagi disapu atas kulit kepala sambil dipicit perlahan2. Amalkan selalu hingga rambut baru kelihatan tumbuh. Di samping itu, elakkan mengikat rambut dgn getah.

Menghilang Sakit Kepala
Ambil daun lemuni (batang yg lembut sahaja) lebih kurang sekilogram. Masukkan ke dalam sarung bantal dan tidurlah menggunakan bantal tadi. Amalkan 2-3 hari dan insyaAllah anda akan berasa segar dan ringan kepala.

Menghilang Ketumbit Mata
Gesel 2 batang sudu. Sapukan bahagian yg digesel di tempat ditumbuhi ketumbit Lakukan sekali sehari sehingga ketumbit hilang.

Menurunkan Berat Badan
Ambil 3 sudu besar serbuk teh cina dan rendam dalam air. Tapis dan campurkan dengan air perahan limau nipis. Amalkan selalu meminumnya 2 kali sehari iaitu sebelum sarapan dan sebelum tidur.
Sediakan dua biji limau nipis atau limau kasturi setiap hari. Perah airnya ke dalam gelas yg berisi air sejuk. Masukkan ke dalam peti ais. Amalkan minum selepas makan tengahari atau selepas makan malam.

Mengatasi Tumit Pecah
Gosokkan tumit kaki dengan menggunakan belimbing buluh. Kemudian berus tumit kaki dengan berus lembut. Amalkan sebelum mandi.

Awet Muda
Amalkan memotong kuku atau rambut pada hari-hari yg baik iaitu Isnin, Khamis dan Jumaat. Selain itu, amalkan menanam kuku/rambut yang dipotong atau gugur.
Sejurus bangun pagi, sebelum mandi dan gosok gigi, amalkan petua ini. Urutkan wajah anda dgn air dari bawah dagu hingga ke atas dahi diiringi selawat nabi 3 kali. Amalkan setiap hari urutan ini.

Mudah Bangun Pagi
Sebelum tidur, tepuk bantal tiga kali sambil berselawat ke atas Nabi s.a.w. Niat dalam hati utk bangun pagi Insya-Allah, esok terjaga dengan sendirinya.

Menghilangkan Jerawat
Campur bedak sejuk dan asam jawa. Selawat pada Nabi 3 kali. Sapukan dimuka dan di tempat jerawat Insyaallah, jerawat akan beransur hilang.

Meluruskan Rambut Kerinting[/b]
Perah sebiji kelapa dan ambil patinya sahaja Campurkan dgn air limau nipis. Simpan santan pekat ini di dalam peti ais sehingga atasnya menyerupai krim. Gunakan krim ini utk disapukan pada kulit kepala dan rambut keseluruhannya. Tutup kepala dgn tuala sehingga 1 jam barulah dibilas dgn bersih. Lakukan 3 kali seminggu. Anda akan dapati rambut kerinting akan lurus sedikit demi sedikit.

[b]
Menghaluskan Kulit Muka
1. Bancuh sedikit asam jawa bersama air dan sesudu tepong ubi. kacau sehingga ia menjadi larutan pekat. Pupurkan kepada muka yang telah dibersihkan. Biarkan ia mengering lebih kurang limabelas minit. Selepas itu barulah dibilas.

Didihkan susu segar atau pun susu tepong bercampur air. Biarkan ia sejuk. Lalu disapukan kepada muka. Biarkan kering lalu dibasuh dengan air bersih. Hilangkan Pecah-pecah Di Tumit Beberapa keping asam gelugur dimasukkan ke dalam baldi yg berisi air suam. Rendamkan kaki anda selama 1/2 jam. Lakukan setiap hari hingga tumit sembuh semula

Memerahkan Bibir
Sapukan madu asli pada bibir tiap2 malam sebelum masuk tidur. Amalkan selalu. Insya allah bibir anda akan merah seperti memakai gincu.

Memutih dan Mengilatkan Gigi[/b]
Ambil beberapa helai daun kelapa kering. Bakar hingga jadi abu. Gosokkan gigi anda dengan abu daun kelapa tersebut. Lakukan berulang kali dan insyaallah gigi anda putih berkilat.

[b]Tegangkan Payudara
Amalkan meminum air kanji (air didih nasi)sebelum tidur malam. Insyaallah mujarab.

Mengembalikan Seri Muka Selepas Bersalin.[/b]
Rebus beberapa tangkai daun inai dan minum airnya tiga kali seminggu. Seeloknya pada waktu pagi dan malam. Menguatkan Gigi Selepas membuang air besar, anda berdiri seketika. Kemudian, duduk bertinggung sambil dua tapak tangan mengetuk urat paha tiga kali .Semasa mengetuk paha dengan dua tapak tangan, cengkam gigi sekuat tenaga. Selepas itu, kumur air di mulut hembuskan pada dua tapak tangan ke arah muka.

[b]Menghilangkan Bau Mulut[/b]
Tumbuk lumat sepuluh kuntum bunga cengkeh dan tiga ulas bawang putih. Kemudian gosokkan kepada gigi dan berkumur hingga bersih. Lakukannya tiga hari sekali.

[b]Menghilangkan Lebam Mata
Teh uncang yg telah digunakan jangan buang. Lekap pada mata dan biarkan semalaman. Lakukan 3 kali seminggu ketika hendak masuk tidur. Menghapuskan Urat Timbul Di Kaki Sewaktu Mengandung Belah beberapa ulas bawang putih lalu ditenyeh kepada urat yang mula timbul. Amalkan selalu.

Mengelak Santau
Untuk mengelakkan santau melalui makanan, pastikan sebelum menjamah makanan, rasa lelangit kita dengan lidah. Kalau lelangit tu terasa kesat tanpa rasa geli, jangan makan makanan/minuman atau pun tutup kedua-dua belah telinga kalau tak dengar bunyi berdengung, berhati-hatilah dgn keadaan sekeliling. Untuk mengelakkan santau melaui angin, jangan amalkan tidur bertentangan dengan pintu.

Meminimakan Gangguan Semasa Tidur
Biasakan bangun awal pada waktu pagi kerana boleh menyebabkan seseorang itu cepat merasa mengantuk pada waktu malam. Lakukan senaman kerana ia menjadikan seseorang itu cepat letih dan mengantuk. Hilangkan segala masalah dengan mempraktikkan hobi anda seperti membaca, bermain atau berjenaka dengan anak dan isteri. Ingatlah Allah sebelum tidur dan bertawakal kepadaNya setelah kita yakin dengan segala kerja di siang hari itu adalah ibadat.

[b]Menghilangkan Sakit Kepala[/b]
Ambil sebiji bawang putih, hiris nipis dan tampal pada kiri dan kanan pelipis. Bawang tadi akan menyedut bisa pada kepala tadi dan biarkan semalaman. Hirisan bawang tadi akan tanggal sendiri apabila mengering dan sakit akan beransur hilang. Pelipis akan berwarna merah kehitaman tetapi akan mengelupas dalam sehari dua.

Friday, August 10, 2007

Ilmu meningkatkan darjat manusia di sisi Allah swt...


Ilmu bukan hanya maklumat tetapi nur yang diletakkan di dalam hati manusia dan dengan ilmu inilah manusia mendekatkan dirinya kepada Allah.
Dalam satu hadis, Rasulullah (saw) bersabda maksudnya: “Ilmu adalah nur, ia tidak membimbing orang yang banyak dosa.”
Ilmu yang berkat ialah limu memberikan manfaat kepada pemiliknya. Sebab itulah kita diajar Rasul dengan satu doa yang bermaksud: “Ya Allah, ajarkanlah kepadaku ilmu yang memberikan manfaat kepadaku dan biarlah aku dapat memanfaatkan apa yang sudah aku pelajari.”

Ilmu bermanfaat ialah ilmu yang membuatkan pemiliknya beramal. Dengan beramal, ia akan mengangkat pemiliknya ke darjat yang tinggi di sisi Allah.
Allah berfirman dalam al-Quran, surah al-Mujaadalah yang bermaksud: “Allah akan meninggikan orang yang beriman di kalangan kamu dan orang yang diberi ilmu pengetahuan dengan beberapa darjat dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Selain iman, ilmu juga mempunyai signifikan untuk meninggikan kedudukan seseorang. Orang tinggi kedudukannya di sisi Allah bukan saja yang pandai berteori dan bercakap tetapi berkedudukan ialah memanfaatkan ilmu yang dituntut selama ini.
Dengan ilmu, ia mengundang segala kebaikan dan amalan ibarat gula manis yang mengundang banyak semut mengelilinginya. Nur ilmu yang menerangi hati untuk beramal.

Menurut Muhammad Qutb, tujuan belajar adalah untuk beramal dan jika belajar tetapi tidak beramal maknanya hanya dapat ilmu tetapi tidak dapat nur.
Nur amalan inilah yang membuatkan wajah bercahaya, malah tenang apabila melihat orang beramal, bukan saja baik tetapi juga kelihatan baik. Kawan-kawannya baik-baik, cakap yang baik-baik, mengunjungi tempat baik saja.

Ke mana saja pergi, dia akan memberi kebaikan kepada insan. Mereka inilah yang akan selamat dan menyelamatkan serta boleh diharap untuk menjadi pembela dan penegak kebaikan. Bukan saja Allah merahmati, malah dunia dan alam menyayanginya.
Jika belajar dan menuntut hanya dapat ilmu tetapi tidak dapat nur, kita hanya pandai berteori. Tidak ada kekuatan untuk beramal.

Ilmu apabila tidak diamalkan, ia tidak bermanfaat. Ilmu yang bersangkutan dengan fardu, soal halal haram dan amalan fiqah harian sama ada mengenai muamalat, jual beli, hutang piutang, soal politik, pentadbiran dan sebagainya jika tidak diamalkan akan mendapat akibat dosa.

Malah sistem Islam kalau diabaikan akan mengundang malapetaka. Apa tidaknya, universiti makin banyak, kolej tumbuh laksana cendawan selepas hujan, taraf akademik rakyat negara kita makin baik tetapi yang malangnya jenayah makin subur, pembunuhan dan jenayah mendadak, malah menokok mengalahkan indeks komposit.

Apa sudah jadi dengan kolej dan universiti. Mereka tidak berkurang cendekiawan, malah lengkap dengan kemudahan tetapi yang kurang ialah dos nur. Nur iman dan ilmu mula redup.
Berilmu tetapi tidak beramal dengan ilmu mendapat kutukan Allah. Dalam al-Quran Allah memberi amaran, maksudnya: “Sangat besar kemurkaan Allah, kamu cakap tetapi kamu tidak melakukannya.”

Jika sudah dikutuk Allah, apa lagi kebaikan yang tinggal? Bagaimana hendak dapat berkat jika sudah kena kutuk? Jika suami isteri sudah dikutuk Allah, bagaimana hendak membina keluarga bahagia?
Anak yang dikutuk Allah, tidak akan menjadi anak soleh lagi. Pekerja yang dikutuk Allah bagaimana hendak serahkan amanah kerja? Pemimpin kalau sudah dikutuk Allah, bagaimana hendak memimpin pengikutnya?

Carilah Tuhan yang mempunyai nur. Allah menyebut dalam al-Quran bermaksud: “Allah itu nur di atas nur.”
Justeru, carilah nur melalui iman dan Islam. Carilah nur melalui al-Quran, carilah nur melalui zikir, carilah nur melalui solat malam dan banyak lagi sumber nur, antaranya melalui beramal dengan ilmu yang dipelajari.

permudahkanlah....bukan menyusahkan

Sabda Rasulullah s.a.w: "Berikan kemudahan (kepada orang) dan jangan menyusahkan mereka,berikanlah khabar gembira dan janganlah kamu menjadi mereka menjauhkan diri (daripada Islam)"
(Hadith Riwayat Bukhari; Kitab ilmu, Bab Ma Kana al Nabi (s.a.w) Yatakhawwalukum
bi al-Mawizah wa al-'ilm Kay La Yunaffiru. Jil 1)

Inilah Hadith yang perlu dipegang untuk setiap muslim yang bergelar Pendakwah, tidak mengira bangsa, jantina atau warna kulit, kerana Islam itu datang untuk semua kaum.
Dalam keadaan negara Malaysia yang berbagai ragam dan jenis manusia ini, pendakwah mestilah mempunyai keilmuan dan kebijaksaan yang tinggi.

Firman Allah s.w.t dalam surah al-Baqarah ayat 185: Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.

Dan dalam dalam satu hadith lagi Nabi s.a.w bersabda:

"Agama Islam itu mudah, tidak ada seseorang yang lebih suka mengambil berat
dalam Agama melainkan dia akan kalah sendiri. Maka perbetulkan,perdekatkan, berikan
khabar gembira dan gunakan waktu pagi dan petang serta sedikit daripada
waktu malam". (hadith Riwayat Bukhari;Kitab al-iman, Bab al-Din Yusr. Jil. 1).

Sesungguhnya manusia itu berbagai ragam, ada yang ingin kepada Islam, tetapi keinginannya tidak begitu kuat, boleh jadi akan ada orang yang murtad kembali kerana perkara yang remeh temeh. Ada juga orang bukan Islam, tidak mahu memeluk Islam kerana nampak Islam itu menyusahkan. Sedangkan perkara yang mereka nampak menyusahkan itu sebenarnya masih khilaf dan tidak qati’i.

Jika non-muslim atau saudara baru kita berkata kepada saya, “jika saya memeluk Islam, adakah perlu saya berkhitan?”. Maka saya akan berkata, bergantung pada anda sendiri, jika anda takut, maka tidak perlu dan tidak wajib pun berkhitan kerana Islam itu sungguh mudah. [1]

Jika mereka (yakni non-muslim atau org yg baru masuk Islam) berkata kepada saya, “saya amat suka makan katak,kura2, biawak. Adakah halal untuk saya memakannya?”. Maka saya akan menjawab, “makanlah dan Ia halal, sesungguhnya Islam itu tidak menyusahkan penganutnya.” [2]

Dan jika mereka berkata kepada saya,”sebelum memeluk Islam saya suka makan babi, selepas masuk Islam,barulah saya tahu, babi itu haram di makan dan bernajis, apakah yg perlu saya lakukan kepada pinggang mangkuk saya, periuk kuali saya?”. Maka saya akan berkata “bukankah kamu sudah membasuh dengan air selepas menggunakannya?.sesungguhnya babi adalah najis sederhana, ia sudah suci dengan basuhan kamu itu”. [3]

Dan jika mereka bertanya lagi kepada saya, “adakah Islam agama yang adil?”. Maka saya akan menjawab “Islam lah Agama yang seadil-adilnya, kerana jika muslim membunuh non muslim (kafir Zimmi), maka pembunuh itu tadi akan turut di bunuh berdasarkan hukum qisas”. [4]

Jika mereka bertanya kepada saya, “adakah semua hidupan laut itu halal untuk dimakan?”. Maka saya akan berkata, “selagi ia tidak beracun, maka ia halal. Sesungguhnya Agama Islam itu mudah”. [5]

Lihatlah, betapa mudahnya Islam itu untuk penganutnya, sehinggakan Rasulullah s.a.w sendiri pun jika di beri pilihan akan memilih perkara yang mudah selagi mana ia tidak berdosa.inilah Rahmat kepelbagaian mazhab...

ubat penat

Dalam menguruskan kehidupan seharian, kita terpaksa menghadkan aktiviti akibat kepenatan. Kepenatan juga menjadi halangan kepada kita untuk mempertingkatkan amal ibadah. Kepenatan juga menjadi alasan yang kukuh bagi kita untuk mengelakkan dari membuat kerja-kerja amal kepada masyarakat.
Bagi mengatasi kepenatan melaksanakan tugas-tugas seharian sama ada dirumah mahupun di tempat kerja, bolehlah jadikan petua yang diajar oleh Rasulullah s.a.w. kepada puteri kesayangannya Saidatina Fatimah sebagai penawarnya.


Suatu hari Saidatina Fatimah mengadu kepada suaminya Saidina Ali bin Abu Talib tentang kesakitan pada tangannya kerana keletihan menggiling gandum untuk membuat roti. Saidina Ali berkata :

"Bapa kamu telah datang membawa balik t awan an perang. Berjumpalah dia dan mintalah seorang khadam untuk membantu mu."


Saidatina Fatimah pergi bertemu bapanya dan menyatakan hasrat untuk mendapatkan seorang khadam bagi membantu tugas hariannya di rumah. Bagaimanapun Rasulullah s.a.w. tidak mampu memenuhi permintaan anak kesayangannya itu. Lalu Baginda s.a.w. pergi menemui puterinya serta menantu itu. Baginda s.a.w. berkata:

"Apa kamu berdua mahu aku ajarkan perkara yang lebih baik daripada apa yang kamu minta daripadaku? Apabila kamu berdua berbaring untuk tidur, bertasbihlah (Subhanallah) 33 kali, bertahmid (Alhamdulillah) 33 kali dan bertakbir (Allahuakbar) 33 kali. Ia adalah lebih baik untuk kamu berdua daripada seorang khadam."

Inilah penawar ringkas yang Nabi s.a.w. ajarkan kepada anak dan menantunya bagi meringankan keletihan dan kesusahan hidup mereka berdua.Saidina Ali terus mengulang-ulang kalimah-kalimah Rasulullah.s. a.w . ini.

Katanya "Demi Allah aku tidak pernah meninggalkannya semenjak ia diajarkan kepadaku." Sayugia dicadangkan kepada ibu-ibu, suami-suami atau sesiapa sahaja yang merasai kepenatan setelah melakukan tugas-tugas harian supaya mengamalkan membaca 'Subhanallah' (33 kali), 'Alhamdulillah' (33 kali) dan 'Allahuakbar' (33 kali) pada setiap malam isitu sebelum melelapkan
mata.Lakukanlah dengan penuh ikhlas dan istiqamah (berterusan) , InsyaAllah petunjuk Nabawi ini mampu menyelesaikan bebanan-bebanan hidup seharian kita. Akan terserlah ceria di wajah pada keesokan hari dengan senyuman.

"Sebarkanlah ajaranku walau satu ayat pun" (Sabda Rasulullah SAW)

"Nescaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapatkemenangan yang besar."

Thursday, July 26, 2007

Islam tak anggap wanita kelas dua

Islam tak anggap wanita kelas dua

TIDAK dinafikan isu kedudukan wanita dan lelaki selalu menjadi
perbincangan kerana banyak tulisan bukan memberi lebih kefahaman
tetapi menyebabkan kita lebih keliru seperti yang dinyatakan. Allah
tidak membezakan lelaki dan wanita dari segi kehormatan, kedudukan
di sisi undang-undang dan kedudukan dari sisi-Nya.

Perbezaan di sisi Allah hanyalah semata-mata berdasarkan ketakwaan
seseorang tidak kira dia lelaki ataupun wanita. Dengan kata lain,
seorang lelaki tidak diberi keistimewaan masuk syurga semata-mata
kerana dia lelaki, atau seorang wanita dimasukkan ke neraka kerana
dia wanita. Tetapi amal ibadat, ketakwaan dan ketaatan yang
dipandang Allah, bukan jantina seseorang.

Namun begitu, ada perbezaan dari segi fungsi dan peranan wanita
serta lelaki. Secara adatnya, wanita memikul tanggungjawab atau
fungsi berbeza dengan lelaki. Wanita dicipta dengan susuk tubuh
badan tidak serupa dengan lelaki. Wanita mengandung selama sembilan
bulan, mengalami sakit sewaktu melahirkan anak, mempunyai sifat
keibuan dan sering kali mengutamakan anak lebih daripada diri
sendiri.

Bagi insan yang rasional tentu dapat memahami dari aspek ini bahawa
ada perbezaan fungsi antara lelaki dan wanita. Walaupun sedemikian,
martabat wanita tidak diletakkan di bawah ataupun di atas lelaki.
Kedua-dua jantina saling lengkap melengkapi dan penting bagi
pembinaan institusi keluarga bahagia serta masyarakat harmoni.

Menyamakan fungsi kedua-dua jantina ini menyebabkan masyarakat
hilang arah tuju, melawan sifat semula jadi dan mengelirukan orang
ramai. Lelaki tetap lelaki dan wanita tetap wanita dan sama-sama
memainkan peranan masing-masing dalam mencari keredaan Allah.

Oleh kerana ada perbezaan peranan dan fungsi itulah maka undang-
undang Islam mengiktiraf peranan masing-masing dalam bidang masing-
masing. Umpamanya, dalam bidang faraid al-Quran jelas menyebut
mengenai pembahagian itu.

Dalam memahami hukum Allah, ada hukum bersifat qati'e dan zanni.
Qatie bermaksud hukum bersifat putus, mutlak dan kita tidak diberi
hak untuk mentafsirkan dengan maksud lain daripada yang disebut.

Tetapi hukum zanni tidak bersifat putus, manusia diberi hak
mentafsirkan dengan menggunakan akal yang benar. Saudari boleh
merujuk kepada ustaz berhampiran untuk memahami dengan lebih lanjut.
Hukum pusaka dalam Quran menyebut jumlah yang bersifat qatie di mana
disebut satu perdua, satu perempat, satu perlapan dan sebagainya. Ia
adalah putus dan kita wajib menerima, beriman dan patuh sebagai
lambang ketaatan kepada Allah.

Namun, bagi memahami kenapa ada perbezaan pembahagian pusaka, kita
boleh mengkaji peranan lelaki dan wanita dalam kekeluargaan Islam.
Seorang lelaki bertanggungjawab menyara keluarganya dalam apa
keadaan sekalipun. Jika tidak berkemampuan, maka keluarga sebelah
lelaki wajib membantunya.

Oleh itu, jika lelaki mendapat pusaka dua kali ganda daripada
wanita, pusaka itu perlu diagihkannya kepada orang di bawah
tanggungannya seperti isteri dan anak. Berbeza apabila seorang
wanita menerima pusaka, dari segi hukum, harta itu adalah
kepunyaannya sendiri secara total, suami dan anak lelaki tidak
berhak kepada harta itu.

Suami tidak boleh menuntut pusaka itu sebagai harta sepencarian.
Oleh itu, walaupun secara luaran seolah-olah lelaki menerima lebih
banyak pusaka, tetapi hakikatnya setelah ditolak tanggungan, lelaki
sebenarnya menerima kurang daripada wanita.

Begitu juga keadaannya dalam isu talak. Walaupun suami boleh
melafazkan talak tetapi Islam tidak pernah memberi jalan supaya
lelaki menceraikan sesuka hati. Rasulullah SAW menyebut, "Perkara
halal tetapi dibenci Allah adalah talak."

Dalam keadaan suami menceraikan isterinya tanpa sebab munasabah,
suami itu menanggung dosa menzalimi isteri, dia bertanggungjawab
membayar sagu hati perkahwinan atau mutaah kepada bekas isterinya.
Wanita juga boleh mengambil tindakan untuk berpisah dengan kaedah
lain seperti khuluq, fasakh dan taklik.

Ada banyak perkara wanita diberi keistimewaan dalam Islam kerana
peranan yang dimainkan mereka. Umpamanya, urutan keutamaan mendapat
hak jagaan anak adalah wanita dan bapa diletakkan di tempat ketiga
selepas ibu dan nenek.

Wanita tidak pernah dibebankan membayar nafkah kepada suami ataupun
anak walaupun wanita itu kaya atau bekerja dan mempunyai gaji
lumayan. Jika dia memberi dengan reda untuk keluarganya, ia dianggap
hadiah atau pemberian membantu meringankan beban suaminya.

Dalam Islam kesamaan itu tidaklah bermakna satu sama dengan satu.
Persamaan dan keadilan dalam Islam berlaku apabila kita meletakkan
sesuatu di tempat yang betul ataupun memberikan hak kepada yang
berhak. Dalam erti kata lain, hak persamaan itu diberikan sesuai
dengan peranan dan fungsi yang dimainkan seseorang.

Oleh itu, janganlah terpengaruh dengan dakwaan bahawa undang-undang
Islam mendiskriminasi wanita atau memandang wanita sebagai makhluk
kelas dua. Itu semua tidak benar. Tiada diskriminasi dalam Islam,
yang ada cumalah memberi pengiktirafan terhadap peranan yang
dimainkan oleh setiap golongan.

Namun begitu, setiap orang sama ada lelaki atau wanita perlu
memahami hak dan tanggungjawab masing-masing. Jangan hanya mengambil
hak saja tetapi tidak melaksanakan tanggungjawab. Sikap itu
sebenarnya merosakkan Islam dan memberi gambaran Islam tidak adil.
Yang patut dipersalahkan ialah umat Islam yang tidak mengamalkan
Islam sepenuhnya bukannya undang-undang Islam.
wslm...

Wednesday, July 25, 2007

kerna sebuah tembikai

Pada suatu hari, seorang ahli sufi yang masyhur bernama Syaqiq Al-Balkhir telah membeli sebiji tembikai. Kemudian dia membawa tembikai itu pulang dan diberikan kepada isterinya. Apabila isterinya membelah tembikai itu untuk dimakan, ternyata buah tembikai itu tidak elok, maka marah-marahlah isteri Syaqiq dengan keadaan tersebut.

Maka bertanyalah Syaqiq kepada isterinya: #8220;Kepada siapa engkau tujukan marahmu itu, adakah kepada penjual, pembeli, penanam atau Pencipta buah tembikai itu?.

Terdiam isterinya mendengar pertanyaan tersebut.

Kemudian Syaqiq teruskan lagi kata-katanya:

Adapun si penjual, sudah tentu mahu jualannya terdiri daripada barangan yang terbaik. Adapun si pembeli juga sudah tentu mahu membeli barang yang terbaik juga. Bahkan si penanam juga sudah tentu berharap hasil tanamannya yang terbaik juga. Maka ternyatalah marahmu ini engkau tujukan kepada Pencipta buah tembikai ini.

Maka bertaqwalah engkau kepada Allah dan redhalah dengan segala ketentuan-Nya.

Maka menangislah isteri Syaqiq. Lalu bertaubat dan iapun redhalah dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah SWT.

Hanya Ingin Mengingatkan

Kubur Setiap Hari Menyeru Manusia Sebanyak Lima (5) Kali

1. Aku rumah yang terpencil,maka kamu akan senang dengan selalu membaca Al-Quran.
2. Aku rumah yang gelap,maka terangilah aku dengan selalu solat malam.
3. Aku rumah penuh dengan tanah dan debu,bawalah amal soleh yang menjadi hamparan.
4. Aku rumah ular berbisa,maka bawalah amalan Bismillah sebagai penawar.
5. Aku rumah pertanyaan Munkar dan Nakir,maka banyaklah bacaan
Laa ilahaillallah, Muhammadar Rasulullah supaya kamu dapat jawapan kepadanya.

Lima Jenis Racun dan Lima Penawarnya
1. Dunia itu racun,zuhud itu ubatnya.
2. Harta itu racun,zakat itu ubatnya.
3. Perkataan yang sia-sia itu racun,zikir itu ubatnya.
4. Seluruh umur itu racun,taat itu ubatnya.
5. Seluruh tahun itu racun,Ramadhan itu ubatnya.

Nabi Muhammad S.A.W bersabda:
Ada 4 di pandang sebagai ibu #8220;, iaitu :
1. Ibu dari segala UBAT adalah SEDIKIT MAKAN.
2. Ibu dari segala ADAB adalah SEDIKIT BERBICARA.
3. Ibu dari segala IBADAT adalah TAKUT BUAT DOSA.
4. Ibu dari segala CITA CITA adalah SABAR.

Berpesan-pesanlah kepada kebenaran dan kesabaran.

Bebeberapa kata renungan dari Quran:
Orang Yang Tidak Melakukan Solat Subuh : Dijauhkan cahaya muka yang bersinar

Zuhor : Tidak diberikan berkah dalam rezekinya

Asar : Dijauhkan dari kesihatan/kekuatan

Maghrib : Tidak diberi santunan oleh anak-anaknya.

Isyak : Dijauhkan kedamaian dalam tidurnya