MINDA YANG KREATIF AKAN MENGHASILKAN SATU NATIJAH YANG SANGAT MEMBANGGAKAN DALAM ARENA PENULISAN.

Wednesday, July 29, 2009

Mukayyam Form 4

Pengkongsian ilmu

walupaun artikal ini di ambil daripada email tapi tidak salahnya kalau kita sama2 hayatinya.kerana tidak semua diantara kita yang mengetahuinya.marilah sama2 kita muhasabah diri untuk kearah yang lebih baik...

Ada seorang pemuda Arab yang baru saja
menyelesaikan bangku kuliahnya di
Amerika. Pemuda ini adalah salah
seorang yang diberi nikmat oleh Allah
berupa pendidikan agama Islam bahkan
dia mampu mendalaminya. Selain
belajar,
dia juga seorang jurudakwah Islam.
Ketika berada di Amerika, dia
berkenalan
dengan salah seorang Nasrani. Hubungan
mereka semakin akrab, dengan harapan
semoga Allah s.w.t. memberinya hidayah
masuk Islam.

Pada suatu hari mereka berdua berjalan-
jalan di sebuah perkampungan di
Amerika dan melintas dekat sebuah
gereja yang terdapat di kampung
tersebut.
Temannya itu meminta agar dia turut
masuk ke dalam gereja. Mula mula dia
keberatan, namun kerana desakan
akhirnya pemuda itu pun memenuhi
permintaannya lalu ikut masuk ke dalam
gereja dan duduk di salah satu
bangku
dengan hening, sebagaimana kebiasaan
mereka.

Ketika paderi masuk, mereka serentak
berdiri untuk memberikan penghormatan
lantas kembali duduk. Di saat itu, si
paderi agak terbeliak ketika melihat
kepada para hadirin dan berkata, "Di
tengah kita ada seorang Muslim. Aku
harap dia keluar dari sini." Pemuda
Arab itu tidak bergerak dari
tempatnya.
Paderi tersebut mengucapkan perkataan
itu berkali-kali, namun dia tetap
tidak bergerak dari tempatnya. Hingga
akhirnya paderi itu berkata, "Aku
minta dia keluar dari sini dan aku
menjamin keselamatannya." Barulah
pemuda
ini beranjak keluar.

Di ambang pintu, pemuda bertanya
kepada sang paderi, "Bagaimana anda
tahu
bahawa saya seorang Muslim?" Paderi
itu menjawab, "Dari tanda yang
terdapat
di wajahmu."

Kemudian dia beranjak hendak keluar.
Namun, paderi ingin memanfaatkan
kehadiran pemuda ini dengan mengajukan
beberapa pertanyaan, tujuannya untuk
memalukan pemuda tersebut dan
sekaligus mengukuhkan agamanya. Pemuda
Muslim
itupun menerima tentangan debat
tersebut.

Paderi berkata, "Aku akan mengajukan
kepada anda 22 pertanyaan dan anda
harus menjawabnya dengan tepat. " Si
pemuda tersenyum dan berkata,
"Silakan!"

Sang paderi pun mulai
bertanya, "Sebutkan satu yang tiada
duanya, dua yang
tiada tiganya, tiga yang tiada
empatnya, empat yang tiada limanya,
lima
yang
tiada enamnya, enam yang tiada
tujuhnya, tujuh yang tiada delapannya,
delapan yang tiada sembilannya,
sembilan yang tiada sepuluhnya,
sesuatu
yang
tidak lebih dari sepuluh, sebelas yang
tiada dua belasnya, dua belas yang
tiada tiga belasnya, tiga belas yang
tiada empat belasnya."

"Sebutkan sesuatu yang dapat bernafas
namun tidak mempunyai ruh! Apa yang
dimaksud dengan kuburan berjalan
membawa isinya? Siapakah yang berdusta
namun masuk ke dalam surga? Sebutkan
sesuatu yang diciptakan Allah namun
Dia
tidak menyukainya? Sebutkan sesuatu
yang diciptakan Allah dengan tanpa
ayah
dan ibu!"

"Siapakah yang tercipta dari api,
siapakah yang diazab dengan api dan
siapakah yang terpelihara dari api?
Siapakah yang tercipta dari batu,
siapakah yang diazab dengan batu dan
siapakah yang terpelihara dari batu?"

"Sebutkan sesuatu yang diciptakan
Allah dan dianggap besar! Pohon apakah
yang mempunyai 12 ranting, setiap
ranting mempunyai 30 daun, setiap daun
mempunyai 5 buah, 3 di bawah naungan
dan dua di bawah sinaran matahari?"

Mendengar pertanyaan tersebut, pemuda
itu tersenyum dengan keyakinan kepada
Allah.

Setelah membaca "Bismillah..." dia
berkata,

-Satu yang tiada duanya ialah Allah
s.w.t..

-Dua yang tiada tiganya ialah Malam
dan Siang. Allah s.w.t.
berfirman, "Dan
Kami jadikan malam dan siang sebagai
dua tanda (kebesaran kami)."
(Al-Isra': 12).


-Tiga yang tiada empatnya adalah
kesilapan yang dilakukan Nabi Musa
ketika
Khidir menenggelamkan sampan, membunuh
seorang anak kecil dan ketika
menegakkan kembali dinding yang hampir
roboh.

-Empat yang tiada limanya adalah
Taurat, Injil, Zabur dan al-Qur'an.

- Lima yang tiada enamnya ialah Solat
lima waktu.

-Enam yang tiada tujuhnya ialah jumlah
Hari ketika Allah s.w.t. menciptakan
makhluk.

-Tujuh yang tiada delapannya ialah
Langit yang tujuh lapis. Allah s.w.t.
berfirman, "Yang telah menciptakan
tujuh langit berlapis-lapis. Kamu
sekali-kali tidak melihat pada ciptaan
Rabb Yang Maha Pemurah sesuatu yang
tidak seimbang." (Al-Mulk: 3).

-Delapan yang tiada sembilannya ialah
Malaikat pemikul Arsy ar-Rahman.
Allah
s.w.t. berfirman, "Dan malaikat-
malaikat berada di penjuru-penjuru
langit.
Dan pada hari itu delapan orang
malaikat menjunjung 'Arsy Rabbmu di
atas
(kepala) mereka." (Al-Haqah: 17).

-Sembilan yang tiada sepuluhnya adalah
mu'jizat yang diberikan kepada Nabi
Musa yaitu: tongkat, tangan yang
bercahaya, angin topan, musim
paceklik,
katak, darah, kutu dan belalang.*

-Sesuatu yang tidak lebih dari sepuluh
ialah Kebaikan. Allah s.w.t.
berfirman, "Barang siapa yang berbuat
kebaikan maka untuknya sepuluh kali
lipat." (Al-An'am: 160).

-Sebelas yang tiada dua belasnya ialah
jumlah Saudara-Saudara Nabi Yusuf .

-Dua belas yang tiada tiga belasnya
ialah Mu'jizat Nabi Musa yang terdapat
dalam firman Allah, "Dan (ingatlah)
ketika Musa memohon air untuk kaumnya,
lalu Kami berfirman, "Pukullah batu
itu dengan tongkatmu." Lalu
memancarlah
daripadanya dua belas mata air." (Al-
Baqarah: 60).

-Tiga belas yang tiada empat belasnya
ialah jumlah Saudara Nabi Yusuf
ditambah dengan ayah dan ibunya.

-Adapun sesuatu yang bernafas namun
tidak mempunyai ruh adalah waktu
Subuh.
Allah s.w.t. berfirman, "Dan waktu
subuh apabila fajarnya mulai
menyingsing." (At-Takwir: 18).

-Kuburan yang membawa isinya adalah
Ikan yang menelan Nabi Yunus AS.

-Mereka yang berdusta namun masuk ke
dalam surga adalah saudara-saudara
Nabi
Yusuf, yakni ketika mereka berkata
kepada ayahnya, "Wahai ayah kami,
sesungguhnya kami pergi berlumba-lumba
dan kami tinggalkan Yusuf di dekat
barang-barang kami, lalu dia dimakan
serigala." Setelah kedustaan
terungkap,
Yusuf berkata kepada mereka, "Tak ada
cercaan terhadap kamu semua." Dan
ayah
mereka Ya'qub berkata, "Aku akan
memohonkan ampun bagimu kepada Rabbku.
Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha
Pengampun lagi Maha Penyayang."
(Yusuf:98)

-Sesuatu yang diciptakan Allah namun
tidak Dia sukai adalah suara Keldai.
Allah s.w.t. berfirman, "Sesungguhnya
sejelek-jelek suara adalah suara
keldai." (Luqman: 19).

-Makhluk yang diciptakan Allah tanpa
bapa dan ibu adalah Nabi Adam,
Malaikat, Unta Nabi Shalih dan Kambing
Nabi Ibrahim.

-Makhluk yang diciptakan dari api
adalah Iblis, yang diazab dengan api
ialah
Abu Jahal dan yang terpelihara dari
api adalah Nabi Ibrahim. Allah s.w.t.
berfirman, "Wahai api dinginlah dan
selamatkan Ibrahim." (Al-Anbiya':69).

-Makhluk yang terbuat dari batu adalah
Unta Nabi Shalih, yang diazab dengan
batu adalah tentara bergajah dan yang
terpelihara dari batu adalah Ashabul
Kahfi (penghuni gua).

-Sesuatu yang diciptakan Allah dan
dianggap perkara besar adalah Tipu
Daya
Wanita, sebagaimana firman Allah
s.w.t. "Sesungguhnya tipu daya kaum
wanita
itu sangatlah besar." (Yusuf: 28).

-Adapun pohon yang memiliki 12 ranting
setiap ranting mempunyai 30 daun,
setiap daun mempunyai 5 buah, 3 di
bawah teduhan dan dua di bawah sinaran
matahari maknanya: Pohon adalah Tahun,
Ranting adalah Bulan, Daun adalah
Hari dan Buahnya adalah Solat yang
lima waktu, Tiga dikerjakan di malam
hari dan Dua di siang hari.


Paderi dan para hadirin merasa takjub
mendengar jawapan pemuda Muslim
tersebut. Kemudian dia pun mula hendak
pergi. Namun dia mengurungkan
niatnya
dan meminta kepada paderi agar
menjawab satu pertanyaan saja.
Permintaan
ini
disetujui oleh paderi.

Pemuda ini berkata, "Apakah kunci
surga itu?"

Mendengar pertanyaan itu lidah paderi
menjadi kelu, hatinya diselimuti
keraguan dan rupa wajahnya pun
berubah. Dia berusaha menyembunyikan
kekuatirannya, namun tidak berhasil.
Orang-orang yang hadir di gereja itu
terus mendesaknya agar menjawab
pertanyaan tersebut, namun dia cuba
mengelak.

Mereka berkata, "Anda telah
melontarkan 22 pertanyaan kepadanya
dan
semuanya
dia jawab, sementara dia hanya memberi
cuma satu pertanyaan namun anda
tidak
mampu menjawabnya!"

Paderi tersebut berkata, "Sesungguh
aku tahu jawapannya, namun aku takut
kalian marah."

Mereka menjawab, "Kami akan jamin
keselamatan anda. "

Paderi pun berkata, "Jawapannya ialah:
Asyhadu An La Ilaha Illallah, Wa
Asyhadu Anna Muhammadar Rasulullah. "

Lantas paderi dan orang-orang yang
hadir di gereja itu terus memeluk
agama
Islam. Sungguh Allah telah
menganugerahkan kebaikan dan menjaga
mereka
dengan Islam melalui tangan seorang
pemuda Muslim yang bertakwa.**

NOTA:

Ini adalah artikel sulung dari qasha
dan merupakan sebuah artikel yang
cukup
bagus. Ia dapat menyedarkan kita agar
membaca dan memahami isi kandungan
Al-Qur'an bagi membolehkan kita
menangkis tohmahan dan menjawab
pertanyaan
orang-orang kafir.

Saya pernah membaca dari satu buku
bahawa sebenarnya paderi Kristian tahu
bahawa Kunci Syurga itu adalah Dua
Kalimah Syahadah. Kerana itu
(kononnya)
apabila nazak seorang Kristian, maka
paderi akan datang membisikkan kalimah
itu ke telinganya dengan harapan dia
akan mati dalam Islam. Saya tidak
pasti
sama ada dakwaan ini (membisikkan ke
telinga orang nazak) benar atau tidak.
Namun saya pasti ahli kitab Kristian
tahu bahawa Kunci Syurga adalah Dua
Kalimah Syahadah. Cuma, mereka tidak
mahu mengaku (kebenaran Islam) kerana
bimbang akan kehilangan pangkat dan
kedudukan duniawi.

Sekadar Renungan Bersama

Mengapa WANITA sangat Istimewa......

Mama dan Papa sedang menonton TV, seraya mama berkata. "..i letih la..dah lewat ni, i nak tido lah...."
Mama pun pegi dapur nak tutup tingkap dapur, nanti masuk pulak lipas...leceh pulak nanti..dah tu, ade pulak rice cooker dalam sink..rendam lepas makan tadi..basuh jap...
susun pinggan kat rak, lap dapur..terpercik kena sambal masa masak tadi...check air panas dalam flusk..takut habis pulak nanti malam anak nak susu...memang dah kering pun flusk ni, jerang la air...sementara tunggu air masak, nampak pulak bekas gula dah kosong....salin la gula...check bubur untuk anak nak hantar ke taska esok..nasib baik ade lagi...ishh. ..ni lauk bila ni, semalam...dah beku dah...basuh la kejap....pegi yard, masukkan baju kotor dalam mesin basuh...penat dah ni, besok je la basuh...sidai kaian lap je lah...
tik...bunyi air dah masak...salin air dalam flusk...ok settle...

baru teringat tak semayang lagi...on da way nak g bilik, papa tgk tv lagi...nampak pulak beg anak untuk hantar ke taska...check. ..baju 2 pasang, towel...towel kecik utk selsama...calamine lotion untuk sapu ruam...pampers 4 keping....alamak. .telupa pulak masukkan botol...basuh botol jap...ok settle...

ternampak pulak beg g keje...emm.. besok nak pakai beg polo coklat lah, asik2 pakai beg hitam ni je...salin jap barang2 g beg coklat...cek sume 6 poket beg, takut la tetinggal apa2..leceh pulak..selalunya barang yang tertinggal tu la yang nak pakai nanti...hishhh sempit la beg ni...hangin je...nak kena beli ni beg baru...rasenya 25 hb ni Sogo sale nih...mana flyers tadi ek...ha ni die..ok, catit jap kat yellow sticker, nanti lupa..ok settle...

Tetiba dengar suara papa..."..u buat apa lagi tu..tadi kata nak tido.."...."..yelah nak tido la ni..nak smayang jap..."

masuk toilet..buat apa2 yang patut...cuci muka dulu..2 jenis lak tu...adoi..gosok gigi...smayang. ..pakai toner...pakai treatment cream...nak lawa and maintain punya pasal lah ni...
nanti orang kata baru anak satu dah macam anak 4 pulak...huhuhuhu. ..

bukak almari...emmm. ..pakai baju hijau ni lah besok...gosok kejap..check baju papa, baju papa pun kena gosok jugak ni...kat bilik belakang...
la, napa komputer ni tak tutup ni..gelas kopi pun ade lagi, dah bersemut dah..ishhh ...g dapur, basuh, sambung gosok baju...gantung elok2...kemaskan baju gantung2...masukkan seluar papa yang dah kotor dalam tempat kotor...ok settle..

dgr suara papa lagi..."..i dah ngantuk ni.."..dalam pada nak masuk ke bilik...owh. ..pokok aku dah nak mati ni ha..lupa dah 3 hari tak siram...ok, siram jap...check jap pintu ni...sah tak kunci lagi...grill pun tak tutup..ni kalau tak check ni, senang2 je mat indon masuk rompak umah aku...bukak lampu luar..

ni mainan ni sepah2...masukkan la dalam bakul mainan budak ni...banyak nya...sampai bawah meja makan pun ade...adoi.. ..ok dah ...

ok dah boleh baring...adoi sakitnya pinggang...cium si comel ni kejap...selimutkan die...la..napa basah ni...emm, tukar la pempers ni...tak bagus la brand ni, nanti nak tukar lain la...nanti g Sogo 25 hb ni beli la skali...ok sayang tido k...kalau boleh jangan la bangun tgh malam ni eh..tido sampai pagi k...gud nite..sweet dreams...

aaahh...sedapnya dapat baring...mana pulak lotion sapu kurus aku nih...ha, ni dia...sambil sapu lotion kurus,,,setkan alarm...setkan program kerja besok...pg kul 9.30 ade meeting..
ahh...boring. ..panas pulak lotion nih..dah la...emm..sedapnya lelapkan mata...Ya Allah...terima kasih untuk rezekiMU hari ini,...mohon keberkatan dari mu tuhan...papa pun bangun tutup tv..."...i dah ngantuk sangat ni...nak tido lah...citer pun tak best malam ni, bola pun takde..."...selang seminit ...dengar suara papa berkeruh...dah agak dah....

So?....apa yang peliknya..??

Anda tahu kenapa wanita hidup lebih lama?...SEBAB ADE BANYAK KERJA NAK KENA BUAT....tu yang tak boleh nak mati cepat tu...