MINDA YANG KREATIF AKAN MENGHASILKAN SATU NATIJAH YANG SANGAT MEMBANGGAKAN DALAM ARENA PENULISAN.

Saturday, August 25, 2007

Pengertian Bulan Islam1. Muharram ertinya yang "diharamkan' atau 'dipantangkan' kerana dalam
bulan ini dilarang dari menumpahkan darah. Larangan ini berjalan terus
sampai datangnya permulaan Islam yang telah membatalkannya.

2. Safar ertinya 'kosong' atau 'kuning'. Dalam bulan ini semua lelaki
bangsa Arab dahulu keluar meninggalkan rumah sama ada berperang,
berniaga,
mengembara dan sebagainya.

3. Rabiulawal ertinya 'penetapan pertama'. Dalam bulan ini semua
lelaki
yang sebelumnya keluar meninggalkan rumah telah kembali berada di
rumah
masing-masing.

4. Rabiulakhir ertinya 'penetapan terakhir'. Dalam bulan ini semua
lelaki
yang sebelumnya keluar meninggalkan rumah telah kembali berada di
rumah
masing-masing.

5. Jamadilawal ertinya 'kering' atau 'beku'. Dalam bulan ini orang
Arab
zaman dahulu mengalami kekeringan air, parit, sumur, sungai, lembah
dan
tasik menjadi kering.

6. Jamadilakhir ertinya 'peng-habisan' atau 'kering yang penghabisan' .
Dalam bulan ini orang Arab zaman dahulu mengalami kekeringan air yang
penghabisan atau yang terakhir.

7. Rejab ertinya 'mulia' Orang Arab zaman dahulu memuliakan bulan ini
dengan 4 cara iaitu,
a) Tanggal 1 Rejab mereka akan menyembelih anak unta sebagai
tanda
pengorbanan.
b) Tanggal 1 Rejab juga mereka akan membuka pintu Kaabah siang
dan
malam supaya dapat beribadat sepuas-puasnya.
c) Tanggal 10 Rejab mereka akan kembali menyembelih korban tetapi
tidak lagi anak unta. Amalan ini telah dibatalkan dengan kedatangan
Islam.
d) Diharamkan berperang tetapi selepas kedatangan Islam larangan
ini
juga telah dibatalkan.

8. Syaaban ertinya 'berserak-serak' . Dalam bulan ini orang Arab zaman
dahuku akan berserak ke lembah, tasik, sungai dan sbgnya untuk
mencari air
disebabkan oleh kekeringan. Dinamakan juga berserak untuk mencari
kebajikan.

9. Ramadhan ertinya 'panas terik' atau 'terbakar'. Cuaca dalam bulan
ini di
Jazirah Arab sangat panas dan terik sehinggakan sesiapa yang berjalan
kaki
tanpa memakai alas pasti kakinya akan melecur. Sabda Rasulullah, "
bulan ini
juga dapat membakar dosa-dosa lalu".

10. Syawal ertinya 'naik'. Dalam bulan ini bila orang Arab menaiki
unta dan
ini membuatkan ekor unta tersebut menegak sedangkan dalam bulan ini
tidaklah berlaku sedemikian.

11. Zulkaedah erti 'yang empunya duduk'. Dalam bulan ini semua orang
lelaki
akan menetap di rumah masing-masing tiada yang keluar bermusafir atau
mengembara.

12. Zulhijjah ertinya 'yang empunya haji'. Dalam bulan ini semua umat
manusia akan keluar menunaikan ibadah haji bermuka dari zaman Nabi
Adam
sehinggalah sekarang.

No comments: